image_pdfimage_print

Planowana jest organizacja Pikniku Rodzinnego oraz współorganizacja 8 imprez plenerowych na terenie gmin członkowskich. Podczas trwania ww. imprez utworzone będą stoiska promocyjne LGD na których przekazywane będą informacje o realizacji LSR.
Zaplanowano również organizację spotkań informacyjnych połączonych z warsztatami rękodzieła na terenie 9 gmin członkowskich.