image_pdfimage_print

Dotacje na świetlice wiejskie, place zabaw i parki miejskie

wpis w: Aktualności | 0

Na wtorkowym posiedzeniu, 10 lipca, Zarząd Województwa przyznał ponad 3 miliony dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projektom zgłoszonym przez gminy należące do Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenie „Fundusz Biebrzański”, „Kraina Mlekiem Płynąca” i „Biebrzański Dar Natury”. 1,7 mln zł trafi do gmin z LGD „Fundusz Biebrzański”. Gmina Mońki otrzyma 795 tys. zł na odnowienie skwerów … czytaj więcej…

Nabór nr 12/2018 – Infrastruktura społeczna

      OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 12/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości życia i dziedzictwu … czytaj więcej…

Nabór nr 11/2018 – Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 11/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury   CEL OGÓLNY II Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD   CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie … czytaj więcej…

Nabór nr 10/2018 – Rozwoj ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 10/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury   CEL OGÓLNY III Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD   CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2 Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości życia i dziedzictwu kulturowemu … czytaj więcej…

Zaproszenie na “Dni Rajgrodu”

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo, Gmina Rajgród serdecznie zaprasza na: Dni Rajgrodu- 450 Rocznica Nadania Praw Miejskich Rajgrodowi, które odbędą się w sobotę i niedzielę: 7 i 8  lipca br. w Rajgrodzie. Koncert pt. ”Twoim jest serce me”. Koncert realizowany jest w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo- Łomża 2018, który odbędzie się w dniu 4 lipca 2018 r. … czytaj więcej…

Rozeznanie rynku w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2018” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

wpis w: Rozeznanie rynku | 0

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2018” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020 1. ZAMAWIAJĄCY: Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2 19-200 Grajewo nr tel./fax. 86 273 80 44 e-mail: lgd.biebrza@op.pl … czytaj więcej…

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków – 26.06.2018 r.

wpis w: Aktualności | 0

  Uprzejmie informuję, iż w dniu 26 – go czerwca b. r. /wtorek/ o godzinie 11.00 w zajeździe „Stara Kuźnia” w Rudzie, ul. Białostocka 26, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Wybór Przewodniczącego Zebrania. Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo! w związku z prawidłową realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju  przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategi Rozwoju dot. przesunięcia środków finansowych pomiędzy celami głównymi. Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD  do dnia 25.06.2018 r. do godz. 14:00.   projekt uchwały – do konsultacji

Komunikat dotyczący naborów nr 3/2018, 20/2017, 19/2017, 10/2017, 8/2017, obowiązujący od dnia 14.06.2018 r.

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego  (uchwała nr 299/4244/2018 z dnia 5 czerwca  br.) zmianie uległy:   wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny … czytaj więcej…

Rozeznanie rynku w ramach projektu współpracy „ Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

wpis w: Rozeznanie rynku | 0

    ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu współpracy „ Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 1. ZAMAWIAJĄCY: Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2 19-200 Grajewo … czytaj więcej…

1 2 3 4 38

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress