image_pdfimage_print

Komunikat dotyczący naboru nr 15/2019 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obowiązujący od dnia 14.01.2020 r. (tj. od dnia opublikowania)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania informuje, iż decyzją Instytucji Zarządzającej  zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD tj., Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach typu projektów nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naboru nr 1/2020 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego, obowiązujący od dnia 14.01.2020 r. (tj. od dnia opublikowania)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania informuje, iż decyzją Instytucji Zarządzającej  zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD tj., Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach typu projektów nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naborów: 5/2019, 6/2019, 14/2019, 15/2019, 1/2020, obowiązujący od 07.01.2020 r. (tj. dnia opublikowania)

wpis w: EFS 2014-2020 | 0

Komunikat dotyczący zmiany wzoru deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naboru nr 1/2020, obowiązujący od 2.01.2020 r. , (tj. od dnia opublikowania)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Komunikat dotyczący skorygowania błędów pisarskich w załączniku nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr 1/2020 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu … czytaj więcej…

Nabór nr 6/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY II Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. … czytaj więcej…

Nabór nr 5/2020 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2020                                                                    w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów … czytaj więcej…

Zapraszamy na doradztwo w związku z ogłoszonym naborem 1/2020

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

W związku z trwającym naborem wniosków nr 1/2020 – typ 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, wszystkich zainteresowanych zapraszamy na indywidualne doradztwo w biurze LGD, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo. Przypominamy, iż jednym z lokalnych kryteriów wyboru operacji jest doradztwo LGD, za które można … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naboru nr 4/2020

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naborów nr: 4/2020 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego przedsięwzięcie 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naborów nr 2/2020, 3/2020.

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naborów nr: 2/2020 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego przedsięwzięcie 1.3.3. Zachowanie … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 15/2019 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 15/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego na operacje  … czytaj więcej…

1 2 3 4 52