image_pdfimage_print

Komunikat dotyczący naborów nr 2/2020, 3/2020.

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naborów nr: 2/2020 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego przedsięwzięcie 1.3.3. Zachowanie … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 15/2019 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 15/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego na operacje  … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 14/2019 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 14/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno … czytaj więcej…

Fotorelacja ze spotkań dotyczących realizacji LSR połączonych z VIII Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego

wpis w: Aktualności | 0

Za nami spotkania dotyczące LSR połączone z VIII Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego. W tej edycji spotkaliśmy się dziewięciokrotnie: 27 listopada w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym,  28 listopada w Centrum Kultury w Radziłowie, 2 grudnia w Grajewskim Centrum Kultury, 3 grudnia w Domu Kultury w Rajgrodzie, 4 grudnia w … czytaj więcej…

Nabór nr 4/2020 – Rewitalizacja małej skali

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 4/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących … czytaj więcej…

Nabór nr 3/2020 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, P. 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzającego do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących … czytaj więcej…

Nabór nr 2/2020 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, P. 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa obszaru

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 2/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 1. Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD CEL szczegółowy: 1.3. Zwiększenie aktywności … czytaj więcej…

Nabór nr 1/2020 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 1/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Podniesienia jakości … czytaj więcej…

Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności | 0

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru: 14/2019 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej; 15/2019 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; w związku z powyższym w dniu 17 grudnia b. r. /wtorek/ o godzinie 16.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 6 7 54