image_pdfimage_print

Komunikat dotyczący naboru nr 7/2020 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – obowiązujący od 05.01.2021 r. tj. od dnia opublikowania.

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Komunikat dotyczący zmiany zapisów załącznika do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD,   tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ załącznik nr 5 do … czytaj więcej…

Biuro nieczynne 24.12.2020 r.

wpis w: Aktualne, Aktualności | 0

Informujemy, iż dzień 24.12.2020 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników LGD Biebrzański Dar Natury. Dzień te został wyznaczony za święto przypadające w dniu 26.12.2020 r. W związku z powyższym w tym dniu biuro Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury będzie nieczynne.

Zdobądź grant na dofinansowanie inicjatywy na rzecz ochrony środowiska

wpis w: Aktualności | 0

XI edycja Funduszu Naturalnej Energii z rekordowym budżetem na projekty ekologiczne GAZ-SYSTEM 30 października ogłosił nabór wniosków do XI edycji Funduszu Naturalnej Energii. To konkurs grantowy na dofinansowanie projektów o tematyce ekologicznej. W tym roku łączna kwota dla laureatów konkursu wynosi blisko pół miliona złotych. Wnioski można przesyłać do 17 grudnia … czytaj więcej…

Informacja dotycząca doradztwa w ramach ogłoszonych naborów 10/2020, 11/2020

Ze względu  na stan zagrożenia epidemiologicznego, w trosce o zachowanie wszelkich zasad ostrożności, doradztwo będzie udzielane po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura na konkretną datę i godzinę.  Osoby korzystające z doradztwa osobiście w biurze LGD proszone są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj. posiadanie maseczki oraz dezynfekcję rąk po … czytaj więcej…

Nabór nr 11/2020 – Rewitalizacja małej skali – Zamknięty

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 11/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących … czytaj więcej…

Nabór nr 10/2020 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej – Zamknięty

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 10/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY III: Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD  CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2: Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 9/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 9/2020 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1.Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD na operacje z zakresu: … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 8/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 8/2020 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1.Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD na operacje z zakresu: … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 7/2020 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 7/2020 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 6 7 8 63