>Jest r. Imieniny obchodzą:

image_pdfimage_print

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 12/2017

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr  12/2017 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, P. 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa obszaru oraz P. 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze … czytaj więcej…

Nabór nr 16/2017 Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 16/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY III Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2 Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości życia i dziedzictwu kulturowemu PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.4 … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 15/2017

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr  15/2017 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, P. 3.2.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną następują zmiany … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 12/2017

  Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr  12/2017 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, P. 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa obszaru oraz P. 3.2.5 Inwestycje … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo! W związku z koniecznością doprecyzowania, poprawienia oczywistych omyłek oraz rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przekazujemy Państwu do konsultacji projekt zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji : Projekt zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD  do dnia 08.09.2017 do godz. … czytaj więcej…

Wyniki rozpatrzenia protestu – nabór nr 10/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w związku ze złożonym protem dotyczącym naboru nr 10/2017 (Przedsięwzięcie Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy  na operacje z zakresu: typu projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020), Rada na … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 11/2017

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  społeczności  lokalnej  w  załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 11/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych  na operacje z zakresu Promowania  obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług … czytaj więcej…

Nabór nr 15/2017 – Infrastruktura społeczna

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 15/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości życia i dziedzictwu kulturowemu PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.3. … czytaj więcej…

Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności | 0

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr  11/2017 –  Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych (promowanie obszaru LSR),  w związku z powyższym w dniu 1 września b. r. /piątek/  w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar … czytaj więcej…

Nabór nr 14/2017-Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 14/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu społeczności LGD. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Wsparcie … czytaj więcej…

1 2 3 4 24

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress