image_pdfimage_print

Anulowanie naboru nr 4/2018

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16.02.2018 roku nabór nr 4/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.1.3 Budowa sieci inkubatorów przetwórstwa lokalnego na operacje z zakresu: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi przewidziany w terminie od 01.03.2018 – 16.03.2018, zostaje anulowany z powodu intensywnego doradztwa LGD oraz dużego zainteresowania Wnioskodawców dotyczącego drugiego naboru wniosków ogłoszonego prze z LGD w tym samym terminie.

Wyniki naboru nr 2/2018 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 2/2018 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego na operacje z zakresu typu projektu  nr 5 Wsparcie małych … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 1/2018 – Programy aktywności lokalnej

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2018 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Wsparciew osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej na operacje z zakresu typu projektu  nr 6 Programy aktywności … czytaj więcej…

Nabór nr 5/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 2 Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD PRZEDSIĘWZIĘCIE … czytaj więcej…

Nabór nr 4/2018 – Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 4/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY II Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD  CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD  PRZEDSIĘWZIĘCIE … czytaj więcej…

Nabór nr 3/2018 – Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD  CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu społeczności LGD PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 … czytaj więcej…

Warsztat refleksyjny

wpis w: Aktualności | 0

Dnia 1 lutego br. odbył się Warsztat Refleksyjny  w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.    

Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów: 1/2018- Programy aktywności lokalnej, 2/2018- Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w związku z powyższym w dniu 12 lutego b. r. /poniedziałek/ o godzinie 16.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie … czytaj więcej…

Ewaluacja wewnętrzna

wpis w: Aktualności | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu ocenę działalności LGD Biebrzański Dar Natury oraz realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 15 lutego 2018 roku. Ankieta  

Zaproszenie

wpis w: Aktualności | 0

Już 21 kwietnia 2018 roku w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (woj. opolskie) odbędzie się już III edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek. Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego, jednak w tym roku dodatkową kategorią są kościoły. Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz galeria zamków, pałaców, dworków i kościołów na III Międzynarodowy Festiwal Tortów, … czytaj więcej…

1 2 3 4 29

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress