image_pdfimage_print

Zaproszenie na szkolenie – 26.09.2019 r

wpis w: Aktualności | 0

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu pracy na rzecz włączenia społecznego, dotyczące typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, które odbędzie się w dniu 26 września br. … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo! przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju uwzględniający przesunięcie środków finansowych w ramach EFRR oraz EFRROW, aktualizację nazw oraz wartości wskaźników w ramach EFS. Uzasadnienie: Planowane zmiany są wynikiem zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej, co wiąże się z trudnością rekrutowania uczestników projektów w ramach naborów działania 9.1 … czytaj więcej…

Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności | 0

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru: 12/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w związku z powyższym w dniu 23 września b. r. /poniedziałek/ o godzinie 16.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 7/2019 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 7/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzającego … czytaj więcej…

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REGIONALNYM KONKURSIE GRANTOWYM „RÓWNAĆ SZANSE”!

wpis w: Aktualności | 0

Czym jest RKG? To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Równać Szanse to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a jego operatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Partnerem regionalnym … czytaj więcej…

Konkurs “WYKADRUJ ZMIANY”

wpis w: Aktualności | 0

Chwyć swojego smartfona w dłoń! Zrób zdjęcie lub nagraj video, na którym uwiecznisz ciekawą inwestycję, która powstała ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, a 3 tysiące złotych może być Twoje! Dodatkowo autorzy wyróżnionych prac zostaną zaproszeni do udziału w jednodniowych warsztatach foto lub video. Pula nagród … czytaj więcej…

1 2 3 4 42