>Jest r. Imieniny obchodzą:

image_pdfimage_print

Informacja o doradztwie

wpis w: Aktualności | 0

Informujemy, iż na 2 dni robocze przed zakończeniem każdego naboru wniosków o udzielenie wsparcia, Biuro LGD nie udziela doradztwa indywidualnego w zakresie danego naboru. Na doradztwo zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie, pod nr tel. 86 273 80 44.   Ponadto informujemy, iż osoby chcące skorzystać z doradztwa, które nie są uprawnione … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 2/2017

  Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 2/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA  Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD na operacje z zakresu: Instalacje OZE w gospodarstwach domowych (kolektory słoneczne) w ramach Regionalnego … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 1/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej na operacje z zakresu typu projektu nr 6 … czytaj więcej…

Nabór 6/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości życia i dziedzictwu kulturowemu PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.2.1. … czytaj więcej…

Nabór 4/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 4/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY II: Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD  CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. : Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD … czytaj więcej…

Nabór 3/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY II: Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. : Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD … czytaj więcej…

Zaproszenie na posiedzenie Rady – 10.02.2017 r.

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w związku z powyższym w dniu 10 lutego b. r. /piątek/ o godzinie 10.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo! W związku z z poprawieniem oczywistych pomyłek pisarskich, przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategi Rozwoju. Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD  do dnia 27.01.2017 r. do godz. 14:00     Projekt LSR do konsultacji

Konsultacje indywidualne

wpis w: Aktualności | 0

  Informujemy, iż na 2 dni robocze przed zakończeniem każdego naboru wniosków o udzielenie wsparcia, Biuro LGD nie udziela doradztwa indywidualnego w zakresie danego naboru. Na doradztwo zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie, pod nr tel. 86 273 80 44. Ponadto informujemy, iż osoby chcące skorzystać z doradztwa, które nie są uprawnione … czytaj więcej…

1 2 3 4 18

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress