UWAGA „Czas na biznes”– informacja o rozpoczęciu rekrutacji

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Czas na biznes”.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 25.01.2019 do 15.02.2019

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin rekrutacji uczestnikow projektu Czas na biznes(1)

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu (2)

3. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu (1)

UWAGA: w terminie naboru do 15.02.2019 roku uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

Poniżej zamieszczamy pozostałe dokumenty projektowe.

4. REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – CZAS NA BIZNES

5. ZAŁACZNIK NR 1 do Regulaminu- Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

6. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan

7. ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości Karta Oceny Biznesplanu

8. ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości –UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI

9. ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

10. Załącznik nr 6. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Zestawienie towarówusług

11. Załącznik nr 7 Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Protokół wykonania usługi (1)

12. Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

13. Załącznik nr 9. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój

14. Załącznik nr 2 Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego- Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis (1)

15. Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

16. Załącznik nr 10. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego

17. Załącznik 5. do Umowy- Indywidualny plan potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

18. Załącznik 6. do Umowy -Wzór weksla in blanco oraz deklaracja wekslowa.

19. Zal_14_ Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania

20. Regulamin KOW Czas na biznes

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w biurze projektu pod adresem w biurze projektu przy ul. Komunalnej 6, 19-200 Grajewo w wyznaczonym terminie, wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu rekrutacji.

 Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w godzinach od 9.00 do 15.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Biuro projektu/Sekretariat „Czas na biznes” ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, z dopiskiem na kopercie „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pn. Czas na biznes realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE”.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

„Czas na biznes”– informacja o rozpoczęciu rekrutacji

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze szczegółami projektu na stronie Stowarzyszenia:
https://europartner-akie.pl/projekty-aktualne/czas-na-biznes

 
IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek

Już 30 marca 2019 roku w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się już IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek. Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego, jednak w tym roku dodatkową kategorią są legendy, mity i podania Stobrawskiego Zielonego Szlaku. Szczegółowe informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz galeria zamków, pałaców, dworków i legend, podań, mitów Stobrawskiego Zielonego Szlaku na IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek dostępne będą wkrótce na stronie:
http://stobrawskiszlak.pl/731/miedzynarodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek. html

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza.

 

 
Ankieta ewaluacyjna za rok 2018

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zwraca się do Państwa o wypełnienie ankiety, która ma na celu ocenę działalności LGD Biebrzański Dar Natury oraz realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 – 2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Prosimy o wypełnienie ankiety do 31 stycznia 2019 r.

Ankieta ewaluacyjna

 
Spotkania dotyczące LSR połączone z VII Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego

Za nami spotkania dotyczące LSR połączone z VII Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego. Spotkaliśmy się dziewięciokrotnie: 27 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem, 29 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie, 30 listopada z Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie, 3 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Przytułach, 5 grudnia w Szkole Podstawowej w Wąsoszu, 6 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Wojewodzinie, 11 grudnia w Bibliotece Samorządowej w Radziłowie, 12 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Szczuczynie oraz 14 grudnia w Szkole Podstawowej w Kroszewie. Celem spotkań było przekazanie uczestnikom informacji o głównych celach LSR a także możliwości realizacji projektów oraz podtrzymania tradycji tworzenia ozdób świątecznych poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzieła. Spotkania upłynęły w miłej i wesołej atmosferze, dzieci i młodzież chętnie wykonywały choinki bożonarodzeniowe z sizalu i piórek, a kartki i wieńce świąteczne oraz styropianowe kule zamienili w prawdziwe arcydzieła ozdobione cekinami i wstążkami. Dziękujemy uczestnikom za tak liczne przybycie.
Życzenia Świąteczne

Motorcycle Details
Podpisaliśmy umowę

Informujemy, iż w dniu 29 listopada 2018 r. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury reprezentowana przez Stanisława Szletera- Prezesa Zarządu, podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr RPPD. 09.01.00-20-0266/18 pt.: “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2019” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPD. 09.01.00-20-026618
Zmiana terminu Walnego Zebrania Członków

W związku z planowanymi sesjami Rad ,w niektórych gminach członkowskich Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury zostało przełożone na dzień 07.12.2018 roku (piątek) godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wojewodzinie.
Zapraszamy na spotkania dotyczące LSR połączone z VII Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego

 

 

formularz zgłoszeniowy warsztaty mikołajkowe 2018

 
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków – 28.11.2018 r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 28 – go listopada  b. r. /środa/ o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjne Urzędu Gminy, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 14 ust.1 pkt. 2 lit. f statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury nieusprawiedliwione nieobecności członka zwyczajnego  na dwóch odbywających się po sobie posiedzeniach Walnego Zebrania Członków skutkują wykluczeniem z członkostwa przez Zarząd.

 

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Szleter

 
Projekt pn. „Place rekreacyjne w Gminie Grajewo”

Podsumowanie projektu pn. „Place rekreacyjne w Gminie Grajewo”

Dnia 8 października dokonano ostatecznego odbioru projektu „Place rekreacyjne w Gminie Grajewo”.

Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury w Wojewodzinie.

Poprzez realizację zadania zostało wyposażonych łącznie 5 placów zabaw w: Białaszewie, Wojewodzinie, Szymanach, Białogrądach i Ciemnoszyjach.

Wartość inwestycji to kwota 149 912,40 zł, wartość dofinansowania – 71 802,00 zł.

Elementy wyposażenia placów zabaw jakie zostały zamontowane w ramach projektu:

 • Białaszewo: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, bujak 2-osobowy na sprężynie, stolik do gry w szachy.
 • Wojewodzin: zestaw zabawowy, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka podwójna, karuzela krzyżowa, huśtawka ważka, bujak pojedynczy na sprężynie, zestawy siłowe – wyciąg + krzesło, biegacz, twister+surfer.
 • Szymany: zestaw zabawowy, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, bujak pojedynczy na sprężynie, stolik do gry w szachy.
 • Białogrądy: zestaw zabawowy, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, bujak pojedynczy na sprężynie, stolik do gry w szachy.
 • Ciemnoszyje: zestaw zabawowy, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka podwójna, karuzela krzyżowa, huśtawka ważka, bujak pojedynczy na sprężynie, stolik do gry w szachy.

Najmłodsi swą energię mogą od teraz aktywnie spożytkować na świeżym powietrzu.

http://e-grajewo.pl/wiadomosc,37636.html