image_pdfimage_print

Zapraszamy na Piknik do Muzeum Mleka w Grajewie

wpis w: Aktualności | 0

Serdecznie zapraszamy na imprezę plenerową “KRÓWKA MATYLDA POZNAJE AMERYKĘ”współorganizowaną przez LGD Biebrzański Dar Natury.  Impreza plenerowa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór nr 5/2019 – Programy Aktywności Lokalnej

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD.  CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych … czytaj więcej…

Nabór nr 4/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 4/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY II: Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1: Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości … czytaj więcej…

Nabór nr 3/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 2: Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1: Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości … czytaj więcej…

Nabór nr 2/2019 – Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 2/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY I: Wzmocnienie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2: Zwiększenie uczestnictwa … czytaj więcej…

Nabór nr 1/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 1/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY III: Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD  CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2: Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący projektu “Czas na biznes”

wpis w: Aktualności | 0

Stowarzyszenie Europartner AKIE informuje o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” do dnia 29.03.2019 r. Celem projektu jest utworzenie min.12 miejsc pracy (11 kobiet i 9 mężczyzn) w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 12 Uczestników Projektu przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy. … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo! przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju uwzględniający przesunięcie środków finansowych w ramach EFRR. Projekt uchwały do konsultacji Lokalna Strategia Rozwoju do konsultacji Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD Biebrzański Dar Natury  … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący projektu “Czas na biznes”

wpis w: Aktualności | 0

Stowarzyszenie Europartner informuje o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes”. Celem projektu jest utworzenie min.12 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 12 Uczestników Projektu przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 6 39