image_pdfimage_print

Informacja dotycząca naboru nr 3/2020 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, przedsięwzięcie 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

Informujemy, iż w ramach naboru nr 3/2020 Przedsięwzięcie: 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców na operacje z zakresu typu projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 trwającego w dniach: … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 2/2020 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 2/2020 w ramach przedsięwzięcia 1.3.3. Zachowanie dziedzictwa obszaru na operacje  z zakresu typu … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 1/2020 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2020 w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego … czytaj więcej…

Warsztat refleksyjny

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 6 lutego 2020 roku w  siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury odbył się warsztat refleksyjny, w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Celem warsztatu refleksyjnego była analiza procesu wdrażania i jej efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Dziękujemy uczestnikom … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo! Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury  została poinformowana pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, iż osiągnęła poziom co najmniej 65% wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w stosunku do limitu wskazanego na to poddziałanie w umowie ramowej. W związku z powyższym LGD może … czytaj więcej…

Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady | 0

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów: 1/2020 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR; 2/2020 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego; 4/2020 – Rewitalizacja małej skali; 5/2020 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej; 6/2020 – Promowanie obszaru … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naboru nr 15/2019 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obowiązujący od dnia 14.01.2020 r. (tj. od dnia opublikowania)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania informuje, iż decyzją Instytucji Zarządzającej  zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD tj., Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach typu projektów nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naboru nr 1/2020 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego, obowiązujący od dnia 14.01.2020 r. (tj. od dnia opublikowania)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania informuje, iż decyzją Instytucji Zarządzającej  zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD tj., Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach typu projektów nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naboru nr 1/2020, obowiązujący od 2.01.2020 r. , (tj. od dnia opublikowania)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Komunikat dotyczący skorygowania błędów pisarskich w załączniku nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr 1/2020 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu … czytaj więcej…

Nabór nr 6/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – zamknięty

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY II Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 6 48