image_pdfimage_print

Nabór nr 5/2020 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2020                                                                    w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów … czytaj więcej…

Zapraszamy na doradztwo w związku z ogłoszonym naborem 1/2020

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

W związku z trwającym naborem wniosków nr 1/2020 – typ 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, wszystkich zainteresowanych zapraszamy na indywidualne doradztwo w biurze LGD, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo. Przypominamy, iż jednym z lokalnych kryteriów wyboru operacji jest doradztwo LGD, za które można … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naboru nr 4/2020

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naborów nr: 4/2020 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego przedsięwzięcie 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naborów nr 2/2020, 3/2020.

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naborów nr: 2/2020 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego przedsięwzięcie 1.3.3. Zachowanie … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 15/2019 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 15/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego na operacje  … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 14/2019 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 14/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno … czytaj więcej…

Fotorelacja ze spotkań dotyczących realizacji LSR połączonych z VIII Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego

wpis w: Aktualności | 0

Za nami spotkania dotyczące LSR połączone z VIII Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego. W tej edycji spotkaliśmy się dziewięciokrotnie: 27 listopada w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym,  28 listopada w Centrum Kultury w Radziłowie, 2 grudnia w Grajewskim Centrum Kultury, 3 grudnia w Domu Kultury w Rajgrodzie, 4 grudnia w … czytaj więcej…

Nabór nr 4/2020 – Rewitalizacja małej skali – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 4/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących … czytaj więcej…

Nabór nr 3/2020 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, P. 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzającego do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 6 7 48