>Jest r. Imieniny obchodzą:

image_pdfimage_print

Wyniki naboru nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU NR 7/2017 w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura związana z opieką przedszkolną na operacje z zakresu: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 6/2017

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU NR 6/2017 w ramach przedsięwzięcia Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej na operacje z zakresu Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego … czytaj więcej…

Nabór 7/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 7/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 1. Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD CEL szczegółowy: 1.1. Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGD PRZEDSIĘWZIĘCIE: … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 2/2017

  Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 2/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA  Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD na operacje z zakresu: Instalacje OZE w gospodarstwach domowych (kolektory słoneczne) w ramach Regionalnego … czytaj więcej…

Nabór 6/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości życia i dziedzictwu kulturowemu PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.2.1. … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 2/2017.

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 2/2017. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż 13.12.2016 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00009-6933-UM1040009/15 dotyczący zmiany wskaźnika produktu przedsięwzięcia 3.1.1. Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD: liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z … czytaj więcej…

Nabór nr 2/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 2/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL: Poprawa stanu ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska PRZEDSIĘWZIĘCIE: Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD na operacje z zakresu: Instalacje OZE w … czytaj więcej…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress