image_pdfimage_print

Wyniki naboru nr 12/2018 – Infrastruktura społeczna

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 12/2018 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.2.3 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną z zakresu typu projektu  nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w  … czytaj więcej…

Nabór nr 12/2018 – Infrastruktura społeczna – zamknięty

      OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 12/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości życia i dziedzictwu … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 18/2017

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 18/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.2.1 Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej z zakresu typu projektu  nr 9 Rewitalizacja małej skali w  … czytaj więcej…

Nabór nr 18/2017 – Rewitalizacja małej skali – zamknięty

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 18/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości życia i dziedzictwu kulturowemu PRZEDSIĘWZIĘCIE: … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 15/2017

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 15/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.2.3 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu typu projektu  nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 12/2017

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  społeczności  lokalnej  w  załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 12/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa obszaru oraz 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzającego do zwiększenia ich … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 15/2017

Lokalna Grupa działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia o naborze  wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie: – Naboru nr 15/2017 – typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 15/2017

Lokalna Grupa działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż wydłużeniu uległ termin naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie: – Naboru nr 15/2017 – typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, P. 3.2.3. … czytaj więcej…

Informacja o zmianie ustawy o RLKS

W związku z trwającymi naborami wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, a także zmianami w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustaw realizacji programów w zakresie … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 12/2017

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr  12/2017 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, P. 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa obszaru oraz P. 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze … czytaj więcej…

1 2 3

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress