image_pdfimage_print

Wyniki naboru nr 13/2019 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 13/2019 w ramach przedsięwzięcia 3.2.3 Inwestycje lokalne dla usług użyteczności publicznej na operacje  … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 7/2019 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 7/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzającego … czytaj więcej…

Informacja dotycząca naboru nr 8/2019

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

Informujemy, iż w ramach naboru nr 8/2019 (Przedsięwzięcie: 3.2.3 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu typu projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) trwającego w dniach: 26.06.2019 … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 9/2019

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż wydłużeniu uległ termin naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie: – Naboru nr 9/2019 – typ projektu nr … czytaj więcej…

Nabór nr 9/2019 – Rewitalizacja małej skali

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 9/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących … czytaj więcej…

Nabór nr 8/2019 – Infrastruktura społeczna

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 8/2019                                                                    w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów … czytaj więcej…

Nabór nr 7/2019 – dziedzictwo kulturowe

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 7/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących … czytaj więcej…

1 2 3