image_pdfimage_print

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 15/2017

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr  15/2017 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, P. … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 12/2017

  Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr  12/2017 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, P. … czytaj więcej…

Nabór nr 15/2017 – Infrastruktura społeczna – zamknięty

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 15/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących … czytaj więcej…

Nabór nr 12/2017 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego – zamknięty

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 12/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 1. Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD CEL szczegółowy: 1.3. Zwiększenie aktywności … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU NR 7/2017 w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura związana z opieką przedszkolną na operacje z zakresu: … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 6/2017

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU NR 6/2017 w ramach przedsięwzięcia Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej na operacje … czytaj więcej…

Nabór 7/2017 – zamknięty

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 7/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 1. Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD CEL szczegółowy: 1.1. Podniesienie jakości … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 2/2017

  Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 2/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA  Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD na operacje z zakresu: Instalacje … czytaj więcej…

Nabór 6/2017 – zamknięty

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 2/2017.

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 2/2017. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż 13.12.2016 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00009-6933-UM1040009/15 dotyczący zmiany wskaźnika produktu przedsięwzięcia 3.1.1. Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom … czytaj więcej…

1 2 3