image_pdfimage_print

Nabór nr 2/2017 – zamknięty

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 2/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL: Poprawa stanu ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska PRZEDSIĘWZIĘCIE: Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom … czytaj więcej…

1 2 3