>Jest r. Imieniny obchodzą:

image_pdfimage_print

Wyniki rozpatrzenia protestu – nabór nr 10/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w związku ze złożonym protem dotyczącym naboru nr 10/2017 (Przedsięwzięcie Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy  na operacje z zakresu: typu projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020), Rada na … czytaj więcej…

Nabór nr 14/2017-Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 14/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu społeczności LGD. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Wsparcie … czytaj więcej…

Nabór nr 13/2017-Integracja uczestników WTZ oraz pomoc w adaptacji w życiu społecznym

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 13/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu społeczności LGD. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Wsparcie … czytaj więcej…

Wynik naboru nr 10/2017

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  społeczności  lokalnej  w  załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 10/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy na operacje z zakresu:typu … czytaj więcej…

Wynik naboru nr 8/2017

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 8/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego na operacje z zakresu typu projektu  nr 4 Zapewnienie  większej  dostępności  wysokiej … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 10/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż 30 maja br. ukazał się komunikat Instytucji Zarządzającej dotyczący zmian zapisów:  wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD, w zakresie: Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU), załącznik … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 8/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż 30 maja br. ukazał się komunikat Instytucji Zarządzającej dotyczący zmian zapisów:  wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD, w zakresie: Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU), załącznik … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 10/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż 26 maja br. ukazał się komunikat Instytucji Zarządzającej dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD, w zakresie:   Załącznika nr 1 do umowy tj. Ogólnych Warunków Umowy (OWU): 4 ust. 9 dodano zapis, zgodnie z którym … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 8/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż 26 maja br. ukazał się komunikat Instytucji Zarządzającej dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD, w zakresie:   Załącznika nr 1 do umowy tj. Ogólnych Warunków Umowy (OWU): 4 ust. 9 dodano zapis, zgodnie z którym … czytaj więcej…

1 2

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress