image_pdfimage_print

Wyniki naboru nr 3/2018 – Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 3/2018 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Wsparcie osób biernych zawodowo na operacje z zakresu typu projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność … czytaj więcej…

Anulowanie naboru nr 6/2018

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 marca 2018 roku nabór nr 6/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z zakresu typu projektu 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, przewidziany w terminie 03.04.2018 – 18.04.2018 r., zostaje anulowany z powodu pozytywnie rozpatrzonego … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 2/2018 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 2/2018 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego na operacje z zakresu typu projektu  nr 5 Wsparcie małych … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 1/2018 – Programy aktywności lokalnej

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2018 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Wsparciew osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej na operacje z zakresu typu projektu  nr 6 Programy aktywności … czytaj więcej…

Nabór nr 3/2018 – Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD  CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu społeczności LGD PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 … czytaj więcej…

Komunikat – nabór nr 8/2017 – Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego

wpis w: EFS 2014-2020 | 0

KOMUNIKAT Z DNIA 5 LUTEGO 2018 r. dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami. Poniżej treść komunikatu i wzór minimalnego zakresu umowy. Komunikat – zmiana wzorów umów Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Komunikat-nabór nr 2/2018 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

wpis w: EFS 2014-2020 | 0

KOMUNIKAT Z DNIA 5 LUTEGO 2018 r. dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami. Poniżej treść komunikatu i wzór minimalnego zakresu umowy. Komunikat – zmiana wzorów umów Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Komunikat-nabór nr 1/2018 PAL

wpis w: EFS 2014-2020 | 0

KOMUNIKAT Z DNIA 5 LUTEGO 2018 r. dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami. Poniżej treść komunikatu i wzór minimalnego zakresu umowy. Komunikat – zmiana wzorów umów Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Posiedzenie Rady w trybie obiegowym – 02.02.2018 r.

W dniu 02.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady w trybie obiegowym w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian we wniosku złożonego w ramach naboru nr 1/2017 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 20/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr  20/2017– Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, P. 1.1.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego … czytaj więcej…

1 2 3 4

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress