image_pdfimage_print

NABÓR nr 15/2019 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 15/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Podniesienia jakości kształcenia … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naborów: 5/2019, 6/2019, 10/2019, 11/2019, 14/2019, obowiązujący od 31.10.2019 r. (tj. dnia opublikowania).

wpis w: EFS 2014-2020 | 0

Komunikat dotyczący zmian wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot … czytaj więcej…

Zapraszamy na doradztwo w związku z ogłoszonym naborem 14/2019

wpis w: EFS 2014-2020 | 0

W związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 14/2019 – typ 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych  w lokalnej społeczności, wszystkich zainteresowanych zapraszamy na indywidualne doradztwo w biurze LGD, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo. Przypominamy, iż jednym … czytaj więcej…

Nabór nr 14/2019 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 14/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. Zwiększenie uczestnictwa osób … czytaj więcej…

ZMIANY W WARUNKACH UDZIELENIA WSPARCIA W KONKURSACH Z EFS: 5/2019; 6/2019; 10/2019; 11/2019, obowiązujący od dnia 17.10.2019 r. (tj. dnia publikacji komunikatu)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaktualizowano Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 11/2019 – Wsparcie małych szkół

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 11/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego na … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 10/2019 – Edukacja przedszkolna

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 10/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego na operacje z … czytaj więcej…

ZMIANY W WARUNKACH UDZIELENIA WSPARCIA W KONKURSACH Z EFS obowiązujący od dnia 12.07.2019 r. (tj. dnia publikacji komunikatu)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje o zmianie w treści załącznika nr 1 do ogłoszenia w naborze o numerze 10/2019, 11/2019. W Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD istnieje taki zapis: „Należy również pamiętać, iż każdorazowo … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naborów nr 10/2019, 11/2019, obowiązujący od dnia 11.07.2019 r. (tj. dnia publikacji komunikatu)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowyo dofinansowanie projektu ze środków EFS  Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ: Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (KWOTY RYCZAŁTOWE) Wzór minimalnego zakresu … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 6/2019 – Działania skierowane do rodzin

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 6/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej na … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 6 8