image_pdfimage_print

Nabór nr 20/2017 -Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 20/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD.  CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGD PRZEDSIĘWZIĘCIE … czytaj więcej…

Nabór nr 19/2017- Programy aktywności lokalnej – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 19/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD.  CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu społeczności LGD. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 … czytaj więcej…

Informacja dotycząca naboru nr 14/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Informujemy, iż w ramach naboru nr 14/2017 (Przedsięwzięcie: 1.2.2 Wsparcie osób biernych zawodowo na operacje z zakresu typu projektu nr 1 – Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) trwającego w dniach: 11.09.2017 – … czytaj więcej…

Informacja dotycząca naboru nr 13/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Informujemy, iż w ramach naboru nr 13/2017 (Przedsięwzięcie: 1.2.1 Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej na operacje z zakresu typu projektu nr 8 – Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego … czytaj więcej…

Informacja o zmianie ustawy o RLKS

W związku z trwającymi naborami wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, a także zmianami w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustaw realizacji programów w zakresie … czytaj więcej…

Wyniki rozpatrzenia protestu – nabór nr 10/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w związku ze złożonym protem dotyczącym naboru nr 10/2017 (Przedsięwzięcie Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy  na operacje z zakresu: typu projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020), Rada na … czytaj więcej…

Nabór nr 14/2017-Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 14/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu społeczności LGD. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Wsparcie … czytaj więcej…

Nabór nr 13/2017-Integracja uczestników WTZ oraz pomoc w adaptacji w życiu społecznym – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 13/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu społeczności LGD. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Wsparcie … czytaj więcej…

Wynik naboru nr 10/2017

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  społeczności  lokalnej  w  załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 10/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy na operacje z zakresu:typu … czytaj więcej…

1 2 3 4

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress