image_pdfimage_print

Wynik naboru nr 8/2017

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 8/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego na operacje z zakresu … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 10/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż 30 maja br. ukazał się komunikat Instytucji Zarządzającej dotyczący zmian zapisów:  wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD, w zakresie: Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 8/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż 30 maja br. ukazał się komunikat Instytucji Zarządzającej dotyczący zmian zapisów:  wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD, w zakresie: Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 10/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż 26 maja br. ukazał się komunikat Instytucji Zarządzającej dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD, w zakresie:   Załącznika nr 1 do umowy tj. Ogólnych Warunków Umowy (OWU): … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 8/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż 26 maja br. ukazał się komunikat Instytucji Zarządzającej dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD, w zakresie:   Załącznika nr 1 do umowy tj. Ogólnych Warunków Umowy (OWU): … czytaj więcej…

Nabór nr 10/2017 – Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 10/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 2 Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Wzmocnienie … czytaj więcej…

Nabór nr 8/2017 – Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 8/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1: Podniesienie jakości … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 1/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej … czytaj więcej…

NABÓR 1/2017 – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 1/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD  PRZEDSIĘWZIĘCIE: Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej … czytaj więcej…

1 2 3 4