image_pdfimage_print

Posiedzenie Rady w trybie obiegowym – 10.04.2020 r.

wpis w: Posiedzenia Rady | 0

W dniu 10.04.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady w trybie obiegowym w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian we wniosku złożonego w ramach naboru nr 3/2019 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, w ramach Programu … czytaj więcej…

Posiedzenie Rady w trybie obiegowym – 03.04.2020 r.

wpis w: Posiedzenia Rady | 0

W dniu 03.04.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady w trybie obiegowym w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian we wniosku złożonego w ramach naboru nr 3/2019 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, w ramach Programu … czytaj więcej…

Lista operacji wybranych do dofinansowania po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w ramach naboru nr 6/2020

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej na Liście operacji wybranych do dofinansowania dotyczącej naboru nr 6/2020 w … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 6/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 6/2020 w ramach przedsięwzięcia 2.1.2.Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych na operacje z … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 5/2020 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 5/2020 w ramach przedsięwzięcia 3.2.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną  z zakresu typu … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 4/2020 – Rewitalizacja małej skali

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 4/2020 w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej na … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 2/2020 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 2/2020 w ramach przedsięwzięcia 1.3.3. Zachowanie dziedzictwa obszaru na operacje  z zakresu typu … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 1/2020 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2020 w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego … czytaj więcej…

Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady | 0

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów: 1/2020 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR; 2/2020 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego; 4/2020 – Rewitalizacja małej skali; 5/2020 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej; 6/2020 – Promowanie obszaru … czytaj więcej…

Posiedzenie Rady w trybie obiegowym – 20.12.2019 r.

wpis w: Posiedzenia Rady | 0

W dniu 20.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady w trybie obiegowym w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian we wniosku złożonego w ramach naboru nr 8/2018 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na operacje z zakresu typu projektu nr 4 Zapewnienie większej … czytaj więcej…

1 2 3 4 10