image_pdfimage_print

Anulowanie naboru nr 4/2018

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16.02.2018 roku nabór nr 4/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.1.3 Budowa sieci inkubatorów przetwórstwa lokalnego na operacje z zakresu: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi przewidziany w terminie od 01.03.2018 – 16.03.2018, zostaje anulowany z powodu intensywnego doradztwa LGD oraz dużego zainteresowania Wnioskodawców dotyczącego drugiego naboru wniosków … czytaj więcej…

Nabór nr 5/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej – zamknięty

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 2 Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Wzmocnienie … czytaj więcej…

Nabór nr 4/2018 – Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi – anulowany

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 4/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY II Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD  CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Wzmocnienie … czytaj więcej…

Anulowanie naboru nr 17/2017

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.12.2017 roku nabór nr 17/2017 w ramach Przedsięwzięcia 2.1.3 Budowa sieci inkubatorów przetwórstwa lokalnego na operacje z zakresu: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi przewidziany w terminie od 08.12.2017 – 21.12.2017,zostaje anulowany z powodu błędnie przyjętego terminu naboru (część I. B § … czytaj więcej…

Lista operacji wybranych do dofinansowania po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w ramach naboru nr 16/2017 – 05.12.2017 r.

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty z dnia 5 grudnia 2017 r.  po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej na liście operacji wybranych do … czytaj więcej…

Nabór nr 17/2017 – Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi – anulowany

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 17/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY II Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Wzmocnienie … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 16/2017

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 16/2017 w ramach przedsięwzięcia 3.2.4 Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne  na operacje … czytaj więcej…

Nabór nr 16/2017 Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne – zamknięty

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 16/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY III Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2 Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 11/2017

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  społeczności  lokalnej  w  załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 11/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych  na operacje z zakresu … czytaj więcej…

1 2 3 4 5