image_pdfimage_print

Relacja ze spotkań konsultacyjnych

wpis w: Aktualności, Wsparcie przygotowawcze | 0

W ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury przeprowadziliśmy cykl spotkań. Spotkania poświęcone były w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, … czytaj więcej…

Punkt konsultacyjny

wpis w: Wsparcie przygotowawcze | 0

15 października 2022 r. podczas Jesiennego Pikniku Rodzinnego w Wierzbowie pod namiotem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury zorganizowany zostanie punkt konsultacyjny mającej na celu poznanie potrzeb mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Uzyskane opinie i sugestie będą pomocne w przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania … czytaj więcej…

Badanie ankietowe

wpis w: Aktualności, Wsparcie przygotowawcze | 0

Szanowni Państwo! Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury rozpoczęła prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie służyła przez kolejne lata naszym mieszkańcom i pozwoli na realizację szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy. Podstawą opracowania strategii będą opinie mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące … czytaj więcej…

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

wpis w: Aktualności, Wsparcie przygotowawcze | 0

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza sołtysów,  przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i inne  Stowarzyszenia, mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację  Planu włączenia społeczności, w szczególności … czytaj więcej…

Zaproszenie na konsultacje społeczne na terenie gmin planowanych do objęcia LSR – Aktualny harmonogram z dnia 01.09.2022 r.

wpis w: Aktualności, Wsparcie przygotowawcze | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury rozpoczyna prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Grajewo, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów, Bargłów Kościelny, Przytuły, Jedwabne oraz miasta Grajewo. Strategia będzie obejmowała lata 2021-2027. Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza sołtysów,  przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW … czytaj więcej…

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY

wpis w: Wsparcie przygotowawcze | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury rozpoczyna prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Grajewo, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów, Bargłów Kościelny, Przytuły, Jedwabne oraz miasta Grajewo. Strategia będzie obejmowała lata 2021-2027. Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza sołtysów,  przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW … czytaj więcej…

Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze – 21.06.2022

wpis w: Wsparcie przygotowawcze | 0

W dniu 21.06.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury podpisała umowę o przyznaniu pomocy nr 00016-6934-UM1000016/22 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest wspieranie lokalnego … czytaj więcej…

Dobre wieści!

wpis w: Wsparcie przygotowawcze | 0

Dziś został złożony wniosek o przyznanie pomocy dla Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa Podlaskiego. Przygotowaliśmy już plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2023-2027, w tym … czytaj więcej…