image_pdfimage_print

STATUT

OBOWIĄZUJĄCY:
• Statut Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 08.11.2016 r. (zamieszczono 02.12.2016 r.)

WERSJE ARCHIWALNE
• Statut Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 02.09.2015 r. (zamieszczono 05.02.2016 r.)
• Statut Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 14.04.2014 r.(zamieszczono 09.10.2014 r.)

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020

OBOWIĄZUJĄCA:
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020 – (zamieszczono 17.11.2017 r.)

WERSJE ARCHIWALNE
• LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020 – 29.06.2017 r. (zamieszczono 28.07.2017 r.)
• LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020- 01.02.2017 r. (zamieszczono 14.02.2017 r.)
• LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020- 08.11.2016 r. (zamieszczono 14.12.2016 r.)
• LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020 – 29.12.2015 r.(zamieszczono 10.06.2016 r.)

 

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI POZAGRANTOWYCH

OBOWIĄZUJĄCE:

Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 11.01.2018 r. (zamieszczono 30.01.2018 r. )

WERSJE ARCHIWALNE:

• Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 15.11.2017 r. (zamieszczono 20.11.2017 r.)
• Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 29.06.2017 r. (UWAGA! Obowiązują wyłącznie w zakresie lokalnych kryteriów wyboru dotyczących EFRROW i EFRR)(zamieszczono 28.07.2017 r.)
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 01.02.2017 r. (zamieszczono 14.02.2017 r.);
• Procedura wyboru i oceny operacji pozagrantowych 08.11.2016 r. (zamieszczono 14.12.2016 r.)
• Procedura wyboru i oceny operacji pozagrantowych 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)

 

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI GRANTOWYCH

• Procedura wyboru i oceny operacji grantowych 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)

 

REGULAMIN RADY

OBOWIĄZUJĄCY:

• Regulamin Rady 29.06.2017 r. (zamieszczono 10.08.2017 r.)

WERSJE ARCHIWALNE
 Regulamin Rady 08.11.2016 r.(zamieszczono 13.12.2016 r.
• Regulamin Rady 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)

 

UMOWY

• Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategi Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 19.05.2016 r.)
 Aneks do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 11.07.2017 r.)

 

PROTEST

OBOWIĄZUJĄCY:
Wzór protestu (zamieszczono 22.11.2017 r.)

WERSJE ARCHIWALNE:
• Wzór protestu (zamieszczono 28.12.2016 r.)

 

HARMONOGRAM OGŁASZANYCH NABORÓW

Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 29.06.2018 r.(zamieszczono 29.06.2018 r.)

WERSJE ARCHIWALNE

Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 17.05.2018 r.(zamieszczono 17.05.2018 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 26.02.2018 r. (zamieszczono 26.02.2018 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 22.01.2018 r. (zamieszczono 22.01.2018 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 09.11.2017 r. (zamieszczono 09.11.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 28.07.2017 r. (zamieszczono 28.07.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 14.04.2017 r. (zamieszczono 14.04.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów (zamieszczono 06.02.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów (zamieszczono 12.12.2016 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów (zamieszczono 19.05.2016 r.)

 

DOKUMENTY KSIĘGOWE

• Plan wydatków na rok 2017 (zamieszczono 03.04.2017 r.)
 Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym LGD Biebrzański Dar Natury na dzień 31.12.2016 r. (zamieszczono 03.04.2017 r.)
 Zestawienie rzeczowo finansowe (zamieszczono 23.05.2016 r.)

 

PLAN KOMUNIKACJI

 

DOKUMENTY INNE

• Zasady równości szans i niedyskryminacji
 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

 

PROW 2007-2013