image_pdfimage_print

STATUT

 • Statut Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 08.11.2016 r. (zamieszczono 02.12.2016 r.)
 • WERSJE ARCHIWALNE
  Statut Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 02.09.2015 r. (zamieszczono 05.02.2016 r.)
  Statut Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 14.04.2014 r.(zamieszczono 09.10.2014 r.)

   

  LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020

 • LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020- 01.02.2017 r. (zamieszczono 14.02.2017 r.)
 • WERSJE ARCHIWALNE
  LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020- 08.11.2016 r. (zamieszczono 14.12.2016 r.)
  LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020 – 29.12.2015 r.(zamieszczono 10.06.2016 r.)

   

  PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI POZAGRANTOWYCH

 • Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 01.02.2017 r. (zamieszczono 14.02.2017 r.);
 • WERSJE ARCHIWALNE
  Procedura wyboru i oceny operacji pozagrantowych 08.11.2016 r. (zamieszczono 14.12.2016 r.)
  Procedura wyboru i oceny operacji pozagrantowych 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)

   
  PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI GRANTOWYCH

 • Procedura wyboru i oceny operacji grantowych 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)
 •  
  REGULAMIN RADY

 • Regulamin Rady 08.11.2016 r.(zamieszczono 13.12.2016 r.)
 • WERSJE ARCHIWALNE
  Regulamin Rady 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)

   

   
  PROTEST

 • Wzór protestu (zamieszczono 28.12.2016 r.)
 •  
  HARMONOGRAM OGŁASZANYCH NABORÓW

 • Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 14.04.2017 r. (zamieszczono 14.04.2017 r.)

  WERSJE ARCHIWALNE
  Harmonogram ogłaszanych naborów (zamieszczono 06.02.2017 r.)
  Harmonogram ogłaszanych naborów (zamieszczono 12.12.2016 r.)
  Harmonogram ogłaszanych naborów (zamieszczono 19.05.2016 r.)

   

  DOKUMENTY KSIĘGOWE

   

  PLAN KOMUNIKACJI

 • Plan komunikacji 2017 (zamieszczono 12.12.2016 r.)
 • Plan komunikacji 2016 (zamieszczono 25.11.2016 r.)
 •  
  DOKUMENTY INNE

   

  PROW 2007-2013

 • LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2007-2013
 • Zestawienie 2009
 • Zestawienie 2010
 • Ankieta monitorująca
 • Ewaluacja 2009
 • Ewaluacja 2011
 • Ewaluacja wdrażania LSR 2015