image_pdfimage_print

STATUT

 • Statut Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 08.11.2016 r. (zamieszczono 02.12.2016 r.)
 • WERSJE ARCHIWALNE
  Statut Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 02.09.2015 r
  Statut Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 14.04.2014 r.

   

  LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020

 • LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020- 01.02.2017 r. (zamieszczono 14.02.2017 r.)
 • WERSJE ARCHIWALNE
  LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020- 08.11.2016 r.
  LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020 – 29.12.2015 r.

   

  PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI POZAGRANTOWYCH

 • Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 01.02.2017 r. (zamieszczono 14.02.2017 r.);
 • WERSJE ARCHIWALNE
  Procedura wyboru i oceny operacji pozagrantowych 08.11.2016 r.
  Procedura wyboru i oceny operacji pozagrantowych 29.12.2015 r.

   
  PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI GRANTOWYCH

 • Procedura wyboru i oceny operacji grantowych 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)
 •  
  REGULAMIN RADY

 • Regulamin Rady 08.11.2016 r.(zamieszczono 13.12.2016 r.)
 • WERSJE ARCHIWALNE
  Regulamin Rady 29.12.2015 r.

   

   
  PROTEST

 • Wzór protestu (zamieszczono 28.12.2016 r.)
 •  
  HARMONOGRAM OGŁASZANYCH NABORÓW

 • Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 14.04.2017 r. (zamieszczono 14.04.2017 r.)

  WERSJE ARCHIWALNE
  Harmonogram ogłaszanych naborów

 •  

  DOKUMENTY KSIĘGOWE

   

  PLAN KOMUNIKACJI

 • Plan komunikacji 2017
 • Plan komunikacji 2016
 •  
  DOKUMENTY INNE

   

  PROW 2007-2013

 • LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2007-2013
 • Zestawienie 2009
 • Zestawienie 2010
 • Ankieta monitorująca
 • Ewaluacja 2009
 • Ewaluacja 2011
 • Ewaluacja wdrażania LSR 2015