Fotorelacja z Festynu w Radziłowie.

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 28.07.2019 r. w Radziłowie odbył się festyn rodzinny. Podczas imprezy plenerowej Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zorganizowała stoisko promocyjno – informacyjne, gdzie pracownicy biura udzielali informacji o działalności LGD, jak również możliwościach pozyskiwania środków finansowych na działania odpowiadające lokalnej społeczności w ramach konkursów z PROW, … czytaj więcej…

“PROW OKIEM REPORTERA” – konkurs

wpis w: Aktualności | 0

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zaprasza zdolną, zaangażowaną młodzież posiadającą pasję do fotografowania oraz kręcenia krótkich filmów do wzięcia udziału w konkursie poświęconym projektom zrealizowanych ze środków finansowych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Chciałabyś/ -byś zwiedzić ciekawe miejsca w województwie … czytaj więcej…

Nabór nr 12/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej

wpis w: Aktualności, Nabór 12/2019, PROW 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 12/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY III: Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD  CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2: Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości … czytaj więcej…

12-14 lipiec – Dni Jedwabnego.

wpis w: Aktualności | 0

W gminie Jedwabne po raz 16 odbyły się Dni Jedwabnego. Jak co roku impreza trwała trzy dni (12-14.07.2019r.). Przyciągnęła nie tylko tłumy mieszkańców ale i wielu przyjezdnych gości. Uroczystości rozpoczęły się 12 lipca, tradycyjnie zlotem motocyklowym. Już od godziny 16.00 trwała rejestracja i zakwaterowanie uczestników zlotu, którzy przybyli … czytaj więcej…

Informacja dotycząca naboru nr 8/2019

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

Informujemy, iż w ramach naboru nr 8/2019 (Przedsięwzięcie: 3.2.3 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu typu projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) trwającego w dniach: 26.06.2019 … czytaj więcej…

Motoryzacyjne Dni Szczuczyna za nami.

wpis w: Aktualności | 0

Za nami szósta z ośmiu współorganizowanych imprez plenerowych w tym roku. Tym razem współorganizacja dotyczyła imprezy plenerowej w Szczuczynie, która odbyła się w dniach 12-14 lipca. Atrakcje przewidziane na ten czas przyciągnęły tłumy młodszych i starszych fanów motoryzacji, dobrej muzyki i przede wszystkim świetnej zabawy.     Pierwszego … czytaj więcej…

ZMIANY W WARUNKACH UDZIELENIA WSPARCIA W KONKURSACH Z EFS obowiązujący od dnia 12.07.2019 r. (tj. dnia publikacji komunikatu)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje o zmianie w treści załącznika nr 1 do ogłoszenia w naborze o numerze 10/2019, 11/2019. W Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD istnieje taki zapis: „Należy również pamiętać, iż każdorazowo … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naborów nr 10/2019, 11/2019, obowiązujący od dnia 11.07.2019 r. (tj. dnia publikacji komunikatu)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowyo dofinansowanie projektu ze środków EFS  Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ: Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (KWOTY RYCZAŁTOWE) Wzór minimalnego zakresu … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 6/2019 – Działania skierowane do rodzin

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 6/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej na … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 50