Fotorelacja z Konferencji połączonej z wizytą studyjną

18 października 2022 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym w Przechodach odbyła się Konferencja, która połączona była z wizytą studyjną w Twierdzy Osowiec, współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020        w ramach projektu współpracy:                           … czytaj więcej…

Relacja ze spotkań konsultacyjnych

wpis w: Aktualności, Wsparcie przygotowawcze | 0

W ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury przeprowadziliśmy cykl spotkań. Spotkania poświęcone były w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, … czytaj więcej…

Punkt konsultacyjny

wpis w: Wsparcie przygotowawcze | 0

15 października 2022 r. podczas Jesiennego Pikniku Rodzinnego w Wierzbowie pod namiotem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury zorganizowany zostanie punkt konsultacyjny mającej na celu poznanie potrzeb mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Uzyskane opinie i sugestie będą pomocne w przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania … czytaj więcej…

Badanie ankietowe

wpis w: Aktualności, Wsparcie przygotowawcze | 0

Szanowni Państwo! Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury rozpoczęła prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie służyła przez kolejne lata naszym mieszkańcom i pozwoli na realizację szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy. Podstawą opracowania strategii będą opinie mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 7/2022 – Rewitalizacja małej skali

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 7/2022 w ramach przedsięwzięcia 3.2.1.Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej na operacje … czytaj więcej…

Punkt konsultacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

wpis w: Wsparcie przygotowawcze | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje wszystkich mieszkańców gmin członkowskich LGD, iż w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo prowadzony jest punkt konsultacyjny ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027. Punkt będzie czynny w godzinach pracy biura. Będzie również możliwość odbycia konsultacji online … czytaj więcej…

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

wpis w: Aktualności, Wsparcie przygotowawcze | 0

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza sołtysów,  przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i inne  Stowarzyszenia, mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację  Planu włączenia społeczności, w szczególności … czytaj więcej…

Nabór nr 10/2022 – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE  PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 10/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY III Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD  CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie … czytaj więcej…

Nabór nr 9/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 9/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 2: Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1: Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 6 79