Wyniki naboru nr 3/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 3/2019 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD z zakresu: podejmowania … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 2/2019 – Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej

wpis w: Aktualne, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 2/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Wsparcie osób biernych zawodowo na operacje z zakresu typu … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 1/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2019 w ramach przedsięwzięcia 3.2.4 Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne na … czytaj więcej…

VIII Piknik Rodzinny w Wojewodzinie uważamy za udany.

wpis w: Aktualności | 0

W Wojewodzinie, niedziela 2 czerwca 2019 r. upłynęła pod znakiem wspaniałej zabawy. Dzięki Lokalnej Grupie Działania  Biebrzański Dar Natury ci najmłodsi jak i starsi członkowie naszej małej społeczności mieli okazje spotkać się na VIII Pikniku Rodzinnym. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury, której Prezesem Zarządu jest Stanisław Szleter, … czytaj więcej…

Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności | 0

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów: 1/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, 2/2019 – Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej 3/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej 4/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej, … czytaj więcej…

Zaproszenie na spotkanie-28.05.2019 r.

wpis w: Aktualności | 0

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – edukacyjne z zakresu pracy na rzecz włączenia społecznego, które odbędzie się w dniu 28 maja br. w świetlicy wiejskiej w Wojewodzinie w godzinach 10:30-15:00. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres lgd.biebrza@op.pl Program spotkania Formularz zgłoszeniowy … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 6 48