Wyniki naboru nr 5/2019 – Programy Aktywności Lokalnej

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 5/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej na … czytaj więcej…

Zapraszamy na Dni Jedwabnego

wpis w: Aktualności | 0

Serdecznie zapraszamy na kolejną współorganizowaną imprezę plenerową tym razem zapraszamy do Jedwabnego w dniach 12-14 lipca br. na Dni Jedwabnego i Zlot Motocyklowy.

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 9/2019

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż wydłużeniu uległ termin naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie: – Naboru nr 9/2019 – typ projektu nr … czytaj więcej…

Nabór nr 11/2019 – Wsparcie małych szkół

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 11/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD.  CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Podniesienie jakości kształcenia … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 6 50