Wyniki naborów: BDN – TM/III/2012, BDN – RN/III/2012, BDN – MP/V/2012, BDN – OW/III/2012

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte | 0

Dnia 7 lutego 2013 r. Rada Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naborów trwających od 31 grudnia 2012 do 28 stycznia 2013. Przedstawiamy poniżej listy ocenionych wniosków. – działanie “Odnowa i rozwój wsi” lista WYBRANYCH – działanie “Małe projekty” lista WYBRANYCH MAŁE … czytaj więcej…

Wyniki naborów: BDN – TM/III/2012, BDN – RN/III/2012, BDN – MP/V/2012, BDN – OW/III/2012

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte | 0

Dnia 7 lutego 2013 r. Rada Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naborów trwających od 31 grudnia 2012 do 28 stycznia 2013. Przedstawiamy poniżej listy ocenionych wniosków. – działanie “Odnowa i rozwój wsi” Lista wniosków wybranych  – działanie “Małe projekty” Lista wniosków … czytaj więcej…

Konkurs na działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe Projekty i Odnowa i Rozwój wsi,

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte | 0

Zarząd Województwa Podlaskiegoinformuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocyramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działań:1. Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocyw ramach osi III ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi(konkurs BDN – MP/V/2012)– limit … czytaj więcej…

Konkurs MAŁE PROJEKTY BDN-MP/IV/2012

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte | 0

Zarząd Województwa Podlaskiegoinformuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi III ale przyczyniają sie do osiągnięcia celów tej osi (konkurs BDN … czytaj więcej…

1 45 46 47 48 49 50