Spotkania dotyczące LSR połączone z VII Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego

wpis w: Aktualności | 0

Za nami spotkania dotyczące LSR połączone z VII Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego. Spotkaliśmy się dziewięciokrotnie: 27 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem, 29 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie, 30 listopada z Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie, 3 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Przytułach, 5 grudnia w … czytaj więcej…

Podpisaliśmy umowę

wpis w: Aktualności | 0

Informujemy, iż w dniu 29 listopada 2018 r. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury reprezentowana przez Stanisława Szletera- Prezesa Zarządu, podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr RPPD. 09.01.00-20-0266/18 pt.: “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2019” współfinansowanego ze środków … czytaj więcej…

Zmiana terminu Walnego Zebrania Członków

wpis w: Aktualności | 0

W związku z planowanymi sesjami Rad ,w niektórych gminach członkowskich Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury zostało przełożone na dzień 07.12.2018 roku (piątek) godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wojewodzinie.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków – 28.11.2018 r.

wpis w: Aktualności | 0

Uprzejmie informuję, iż w dniu 28 – go listopada  b. r. /środa/ o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjne Urzędu Gminy, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Przedstawienie porządku obrad. Wybór Przewodniczącego Zebrania. Podjęcie uchwały … czytaj więcej…

Projekt pn. „Place rekreacyjne w Gminie Grajewo”

wpis w: Aktualności | 0

Podsumowanie projektu pn. „Place rekreacyjne w Gminie Grajewo” Dnia 8 października dokonano ostatecznego odbioru projektu „Place rekreacyjne w Gminie Grajewo”. Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, poddziałania 19.2 … czytaj więcej…

Lista operacji wybranych do dofinansowania, Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w ramach naboru nr 10/2018

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty z dnia 10 października 2018 r.  po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej na liście operacji wybranych do … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo! przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju uwzględniający zmiany wartości wskaźników, przesunięcie środków finansowych, poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i konieczności dostosowania zapisów do SZOOP RPOWP na lata 2014-2020. projekt uchwały – do konsultacji projekt LSR do konsultacji. Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 6 7 8 47