Wyniki naboru nr 14/2019 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 14/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno … czytaj więcej…

Fotorelacja ze spotkań dotyczących realizacji LSR połączonych z VIII Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego

wpis w: Aktualności | 0

Za nami spotkania dotyczące LSR połączone z VIII Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego. W tej edycji spotkaliśmy się dziewięciokrotnie: 27 listopada w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym,  28 listopada w Centrum Kultury w Radziłowie, 2 grudnia w Grajewskim Centrum Kultury, 3 grudnia w Domu Kultury w Rajgrodzie, 4 grudnia w … czytaj więcej…

Nabór nr 4/2020 – Rewitalizacja małej skali – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 4/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących … czytaj więcej…

Nabór nr 3/2020 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, P. 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzającego do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących … czytaj więcej…

Nabór nr 2/2020 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, P. 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa obszaru – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 2/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 1. Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD CEL szczegółowy: 1.3. Zwiększenie aktywności … czytaj więcej…

Nabór nr 1/2020 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 1/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Podniesienia jakości … czytaj więcej…

Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady | 0

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru: 14/2019 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej; 15/2019 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; w związku z powyższym w dniu 17 grudnia b. r. /wtorek/ o godzinie 16.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański … czytaj więcej…

Posiedzenie Rady w trybie obiegowym – 04.12.2019 r.

wpis w: Posiedzenia Rady | 0

W dniu 04.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady w trybie obiegowym w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian we wniosku złożonego w ramach naboru nr 12/2019 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej … czytaj więcej…

Posiedzenie Rady w trybie obiegowym – 02.12.2019 r.

wpis w: Posiedzenia Rady | 0

W dniu 02.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady w trybie obiegowym w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian we wniosku złożonego w ramach naboru nr 6/2019 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na operacje z zakresu typu projektu nr 10 Działania skierowane … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 6 7 8 59