Rusza projekt „Wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Podstawowej w Wierzbowie”

wpis w: Aktualności | 0

Uprzejmie informujemy , iż wniosek „Wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Podstawowej w Wierzbowie” złożony w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/9.5/13 w ramach priorytetu IX, Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów a tym samym został zarekomendowany do dofinansowania. W ramach projektu dzieci ze … czytaj więcej…

Promocja projektu współpracy na targach w Wilnie

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 24 – 26 stycznia br. w Litewskim Centrum Wystawowo-Kongresowe LITEXPO w Wilnie Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury wraz z partnerami Fundacją Biebrzańską, Lokalną Grupą Działania Kalvaria i Partnerskim Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi na Dzukiji, uczestniczyła w trzydniowych targach turystyki, rekreacji i sportu ADVENTUR 2014. Targi były … czytaj więcej…

Zaproszenie na posiedzenie rady – 04.02.2014r.

wpis w: Aktualności | 0

Uprzejmie informujmy, iż w dniu 4 – go lutego b. r. /wtorek/ o godzinie 10.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wybór sekretarza posiedzenia. … czytaj więcej…

Nabór wniosków małe projekty 31.12.2013r. – 22.01.2014r.

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte | 0

Zarząd Województwa Podlaskiegoinformuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach osi III ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi … czytaj więcej…

Fotorelacja z warsztatów mikołajkowych

wpis w: Aktualności | 0

Na terenie 5 gmin : Szczuczyn, Radziłów, Wąsosz, Rajgród i Grajewo na początku grudnia odbyły się II mikołajkowe warsztaty rękodzieła nowoczesnego. W trakcie sześciu spotkań w zajęciach wzięło udział ponad 150 osób. Podczas spotkań warsztatowych wykonywaliśmy choinki bożonarodzeniowe z makaronów, szyszek, sizailu, sznurka, piórek oraz bombki ze wstążek. … czytaj więcej…

Promocja publikacji pt.”Bogactwo kulturowe i kulinarne LGD Biebrzański Dar Natury”

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 15 września 2013r. na boisku szkolnym w Wierzbowie odbył się Festiwal Wiele Kultur Jedna Polska Wschodnia podczas, którego odbyła się promocja publikacji pt.”Bogactwo kulturowe i kulinarne LGD Biebrzański Dar Natury”. Nasi rękodzielnicy oraz producenci produktów regionalnych mieli możliwość wystawienia się na festiwalu.Publikacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Wizyta LGD BDN na Litwie

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 7-8 września br. gościliśmy u naszej litewskiej partnerskiej grupy – Lokalnej Grupy Działania Kalwaria, gdzie realizowaliśmy kolejne zadania w ramach międzynarodowego projektu współpracy pt: „Przyjedź, Poznaj, Pokochaj…” – Transgraniczny projekt rozwoju turystycznego. W sobotę uczestniczyliśmy w konferencji „Międzynarodowa współpraca” podczas, której zapoznaliśmy się m.in. z perspektywą … czytaj więcej…

Realizacja projektu pt.”PRZYJEDŹ, POZNAJ, POKOCHAJ…” –Transgraniczny projekt rozwoju turystycznego

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 24 sierpnia 2013 roku w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu odbyła się konferencja dotyczącą projektu współpracy pt.”PRZYJEDŹ, POZNAJ, POKOCHAJ…” –Transgraniczny projekt rozwoju turystycznego. Podczas konferencji odbyła się prezentacja naszej grupy oraz grup partnerskich projektu: – Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska z siedzibą w Suchowoli, – … czytaj więcej…

Spotkanie na zamku w Białogrądach

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 25 sierpnia 2013r. w ramach projektu “PRZYJEDŹ, POZNAJ, POKOCHAJ…” -Transgraniczny projekt rozwoju turystycznego uczestniczyliśmy w ognisku w Białogrądach. Towarzyszyli nam mieszkańcy oraz partnerzy projektu współpracy: Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska z siedzibą w Suchowoli, Lokalna Grupa Działania „Kalvaria” z siedzibą w Kalwari (Litwa), Partnerskie Stowarzyszenie Rozwoju … czytaj więcej…

1 47 48 49 50 51 52 53 56