Posiedzenie rady w trybie obiegowym – 02.09.2022 r.

wpis w: Posiedzenia Rady | 0
image_pdfimage_print

W dniu 02.09.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady w trybie obiegowym w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian we wniosku złożonego w ramach naboru nr 3/2020 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w trybie obiegowym z dnia 02.09.2022 r.<pobierz>

“Spotkania dotyczące realizacji LSR połączonych z X warsztatami rękodzieła”

Posted on
Serdecznie zapraszamy  na “Spotkania dotyczące realizacji LSR połączonych z X warsztatami rękodzieła”. Spotkania są kierowane do mieszkańców z terenu Lokalnej Strategii Rozwoju Biebrzański Dar Natury. W szczególności zapraszamy członków KGW oraz klubów seniora. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar … czytaj więcej…

Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

Posted on
Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów: nr 9/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 10/2022 – Budowa lub przebudowa dróg. W związku z powyższym w dniu 24 listopada b. r. /czwartek/ o godzinie 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, … czytaj więcej…

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie “Carving i dekorowanie potraw”

Posted on
Harmonogram szkolenia – Carving i dekorowanie potraw Formularz_zgloszeniowy carving Zaproszenie carving Zadanie współfinansowane w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na … czytaj więcej…

Fotorelacja z Konferencji połączonej z wizytą studyjną

Posted on
18 października 2022 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym w Przechodach odbyła się Konferencja, która połączona była z wizytą studyjną w Twierdzy Osowiec, współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020        w ramach projektu współpracy:                           … czytaj więcej…

Relacja ze spotkań konsultacyjnych

Posted on
W ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury przeprowadziliśmy cykl spotkań. Spotkania poświęcone były w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, … czytaj więcej…

Punkt konsultacyjny

Posted on
15 października 2022 r. podczas Jesiennego Pikniku Rodzinnego w Wierzbowie pod namiotem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury zorganizowany zostanie punkt konsultacyjny mającej na celu poznanie potrzeb mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Uzyskane opinie i sugestie będą pomocne w przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania … czytaj więcej…