image_pdfimage_print

UMOWY
Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategi Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez społeczność (zamieszczono 19.05.2016 r.)Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

2021 r.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-0559/20-00 (zamieszczono 30.12.2020 r.)

Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-0599/20-01 (zamieszczono 01.04.2021 r.).

2020 r.
Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-381/19 (zamieszczono 28.10.2019 r.).
Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-381/19 (zamieszczono 10.07.2020 r.)
Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-381/19 (zamieszczono 21.12.2020 r.)

2019 r.
Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPD. 09.01.00-20-0266/18 (zamieszczono 11.12.2018 r.).
Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPD. 09.01.00-20-0266/18 (zamieszczono 17.05.2019 r.)
Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPD. 09.01.00-20-0266/18 (zamieszczono 18.04.2019 r.)

2018 r.
Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPD. 09.01.00-20-0147/17 (zamieszczono 28.02.2018 r.)

2016 r.-2017 r.
Umowa o dodinansowanie projektu nr RPPD. 09.01.00-20-0002/16 (zamieszczono 18.10.2016 r.)