image_pdfimage_print

UMOWY
Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategi Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 19.05.2016 r.)

Aneks nr 9 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strateii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 23.05.2019 r.)
Aneks r 8  do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 18.02.2019 r.)
Aneks nr 7 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 05.11.2018 r.)
Aneks nr 6 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 23.07.2018 r.) 
Aneks nr 5 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 20.11.2017 r.) 
Aneks nr 4 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 31.07.2017 r.)
Aneks nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 11.07.2017 r.)
Aneks nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 28.02.2017 r.) 
Aneks nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ( zamieszczono 30.12.2016 r.)Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

2019 r.
Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPD. 09.01.00-20-0266/18 (zamieszczono 11.12.2018 r.).
Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPD. 09.01.00-20-0266/18 (zamieszczono 17.05.2019 r.)
Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPD. 09.01.00-20-0266/18 (zamieszczono 18.04.2019 r.)
2018 r.
Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPD. 09.01.00-20-0147/17 (zamieszczono 28.02.2018 r.)
2016 r.-2017 r.
Umowa o dodinansowanie projektu nr RPPD. 09.01.00-20-0002/16 (zamieszczono 18.10.2016 r.)