Lista członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, którą tworzą członkowie reprezentujący następujące sektory: publiczny, społeczny, gospodarczy oraz mieszkańcy.


Sektor publiczny:
1.Gmina Grajewo
2.Gmina Rajgród
3.Gmina Wąsosz
4.Gmina Radziłów
5.Gmina Szczuczyn
6.Gmina Bargłów Kościelny
7.Gmina Jedwabne
8.Gmina Przytuły
9.Miasto Grajewo
10.Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
11.Gminna Biblioteka Publiczna w PrzytułachSektor społeczny:
1.Stowarzyszenie Edukacyjne “Bełda”
2.Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem
3.Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym
4.Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”
5.Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie
6.Ochotnicza Straż Pożarna w Wąsoszu
7.Ochotnicza Straż Pożarna w Białaszewie
8.Ochotnicza Straż Pożarna w Rajgrodzie
9.Yacht Club „Arcus” w Łomży
10.Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi „Mediator”
11.Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radziłowskiej
12.Młodzieżowy Klub Sportowy BargłówSektor gospodarczy:
1.Mioduszewski Tomasz
2.Szumski Dariusz
3.Gryczkowska Anna
4.Gryczkowski Krzysztof Marcin
5.Kaczyńska Iwona
6.Dąbrowski Marek
7.Danielewski Krzysztof
8.Milewska Marzena
9.Spółdzielnia Inwalidów „SPINS”
10.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
11.Bajkowski AndrzejSektor mieszkańcy:
1.Karwowska Zofia
2.Lipowska Edyta
3.Wiszowaty Artur Rafał
4.Jankowska Krystyna
5.Modzelewska Danuta
6.Szeszko Jacek
7.Żbikowski Grzegorz
8.Fliszewska Maria
9.Modzelewska Martyna
10.Krukowski Tadeusz
11.Klimaszewski Arkadiusz
12.Żebrowska Renata
13.Szymanowska Weronika Leokadia
14.Szklarzewska Halina
15.Marchiel Małgorzata
16.Kulik Izabela
17.Modzelewski Piotr
18.Marcinkiewicz Janusz Marian
19.Zańko Grzegorz Zbigniew
20.Karwowska Małgorzata
21.Grunwald Ewa
22.Trzciński Radosław
23.Odolecka Danuta
24.Kotarska Beata
25.Maciorowska Justyna
26.Maciorowski Łukasz Mariusz
27.Żbikowski Radosław
28.Gliniecka Anna
29.Zarzecki Michał
30.Męczkowski Andrzej
31.Szyc Katarzyna
32.Ekstowicz Maria
33.Konopka Krzysztof
34.Ajdyn Ewelina
35.Romaniuk Anna
36.Grunwald Krzysztof
37.Marcin Rogowski

Zaktualizowano wg. stanu na dzień 25.03.2019 r.
Zamieszczono dnia 25.03.2019 r.