image_pdfimage_print

                                 2022 ROK                                   

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
Wojewodzin, 15.12.2022 r.Spotkania dotyczące realizacji LSR połączone z X warsztatami rękodzieła.
Dom Kultury w Rajgrodzie, 1.12.2022 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Bargłowie Kościelnym, 1.12.2022 r.
Centrum Muzealno-Warsztatowe w Szczuczynie, 5.12.2022 r.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, 5.12.2022 r.
Klub Seniora w Grajewie, 8.12.2022 r.
Świetlica wiejska w Rudzie, 8.12.2022 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem, 9.12.2022 r.
Centrum Kultury w Radziłowie, 9.12.2022 r.
Świetlica wiejska w Wilamowie, 13.12.2022 r.“Carving i dekorowanie potraw”
Wojewodzin 4-5.11.2022 r.
Wąsosz 18-19.11.2022 r.
Bargłów Kościelny 25-26.11.2022 r.Konferencja „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” połączona z wizytą studyjną.
Przechody, 18.10.2022 r.Piknik Rodzinny.
Wąsosz,15.08.2022Piknik Rodzinny.
Bargłów Kościelny, 14.08.2022 r.Dni Radziłowa.
Radziłów,23.07.2022 r.Dni Rajgrodu.
Rajgród, 16.07.2022 r.Festyn Rodzinny.
Nowa Kubra, 03.07.2022 r.Zakończenie roku szkolnego w Gminie Szczuczyn.
Szczuczyn,24.06.2022 r.Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
Ruda, 23.06.2022 r.Smaki Biebrzańskiego Daru Natury – naturalnie i zdrowo.
Woźna Wieś, 21-22.06.2022 r.Olimpiada przedszkolaka.
Grajewo, 21.06.2022 r.X Piknik Rodzinny w Wojewodzinie.
Wojewodzin, 29.05.2022 r.