Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19-200 Grajewo
tel. 86 273 80 44
e-mail: lgd.biebrza@op.pl

GODZINY OTWARCIA BIURA:

Poniedziałek – piątek w godz. 7:00-15:00

Kierownik Biura
Martyna Modzelewska
e-mail: m.modzelewska@lgd-bdn.pl

Zastępca kierownika biura
Barbara Krukowska
e-mail: b.krukowska@lgd-bdn.pl

Główny Księgowy
Małgorzata Marchiel
e-mail: m.marchiel@lgd-bdn.pl

Specjalista ds. obsługi projektów
Iwona Baprawska
e-mail: i.baprawska@lgd-bdn.pl

Specjalista ds. animacji lokalnej
Mariola Jankowska
e-mail: m.jankowska@lgd-bdn.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@lgd-bdn.pl;

3) podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zapytania i prowadzenia korespondencji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia wymiany korespondencji;

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przetworzenia zapytania znajdującego się w formularzu kontaktowym.