Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo, Lokalna Grupy Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż dobiega końca praca nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027. Razem wypracowaliśmy kierunki rozwoju oraz stworzyliśmy wieloletni plan działania na rozwój naszego obszaru. W związku z powyższym zapraszamy do konsultacji społecznych projektu Lokalnej Strategii … czytaj więcej…

Print Friendly, PDF & Email

W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027, Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zaprasza na konsultacje poszczególnych rozdziałów Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje odbywać się będą w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury od poniedziałku do … czytaj więcej…

Relacja ze spotkań konsultacyjnych

Print Friendly, PDF & Email

W ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury przeprowadziliśmy cykl spotkań. Spotkania poświęcone były w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, … czytaj więcej…

Badanie ankietowe

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo! Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury rozpoczęła prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie służyła przez kolejne lata naszym mieszkańcom i pozwoli na realizację szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy. Podstawą opracowania strategii będą opinie mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące … czytaj więcej…

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza sołtysów,  przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i inne  Stowarzyszenia, mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację  Planu włączenia społeczności, w szczególności … czytaj więcej…

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w Szczuczynie

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza sołtysów,  przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i inne  Stowarzyszenia, mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację  Planu włączenia społeczności, w szczególności … czytaj więcej…

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w Przytułach

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza sołtysów,  przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i inne  Stowarzyszenia, mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację  Planu włączenia społeczności, w szczególności … czytaj więcej…

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w Jedwabnem

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza sołtysów,  przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i inne  Stowarzyszenia, mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację  Planu włączenia społeczności, w szczególności … czytaj więcej…

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w Wąsoszu

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza sołtysów,  przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i inne  Stowarzyszenia, mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację  Planu włączenia społeczności, w szczególności … czytaj więcej…

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w Radziłowie

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza sołtysów,  przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i inne  Stowarzyszenia, mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację  Planu włączenia społeczności, w szczególności … czytaj więcej…

1 2
Skip to content