Print Friendly, PDF & Email

ANKIETY MONITORUJĄCE REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020:

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (RPO WP 2014-2020):
Ankieta monitorująca P.1.1.1 – Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego 
Ankieta monitorująca P.1.1.2 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego
Ankieta monitorująca P.1.2.1 – Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej
Ankieta monitorująca P.1.2.2 – Wsparcie osób biernych zawodowo
Ankieta monitorująca P. 2.2.1 – Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP 2014-2020):
Ankieta monitorująca P.1.1.3 – Infrastruktura związana z opieką przedszkolną
Ankieta monitorująca P.1.3.3 – Zachowanie dziedzictwa obszaru
Ankieta monitorująca P.3.1.1 – Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD
Ankieta monitorująca P.3.2.1 – Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej
Ankieta monitorująca P.3.2.3 – Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną
Ankieta monitorująca P.3.2.5 – Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020):
Ankieta monitorująca P.2.1.1 – Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD. Podejmowanie działalności gospodarczej
Ankieta monitorująca P.2.1.1 -Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD. Rozwijanie działalności gospodarczej
Ankieta monitorująca P.2.1.2 -Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych
Ankieta monitorująca P.2.1.3 -Budowa sieci inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Ankieta monitorująca P.3.2.2 -Budowa lub przebudowa dróg
Ankieta monitorująca 3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne


WERSJE ARCHIWALNE – ANKIETY MONITORUJĄCE REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020:

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (RPO WP 2014-2020):

Ankieta monitorująca P.1.1.1 Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego
Ankieta monitorująca P.1.1.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego 
Ankieta monitorująca P.1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej
Ankieta monitorująca P.1.2.2. Wsparcie osób biernych zawodowo
Ankieta monitorująca P. 2.2.1. Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP 2014-2020):

Ankieta monitorująca P.1.1.3. Infrastruktura związana z opieką przedszkolną
Ankieta monitorująca P.1.3.3. Zachowanie dziedzictwa obszaru
Ankieta monitorująca P.3.1.1 – Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD
Ankieta monitorująca P.3.2.1 – Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej
Ankieta monitorująca P.3.2.3 – Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną
Ankieta monitorująca P.3.2.5 – Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020):

Ankieta monitorująca P.2.1.1 – Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD. Podejmowanie działalności gospodarczej
Ankieta monitorująca P.2.1.1 -Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD. Rozwijanie działalności gospodarczej
Ankieta monitorująca P.2.1.2 -Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych
Ankieta monitorująca P.2.1.3 -Budowa sieci inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Ankieta monitorująca P.3.2.2 -Budowa lub przebudowa dróg
Ankieta monitorująca 3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne