ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁPRACY “Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”

Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zrealizowała projekt współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia„ o akronimie “R-kLPP”. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania: wykonanie  8 wiat turystycznych z wyposażeniem, opracowanie i wydanie innowacyjnej gry „dobble”, organizacja pikniku … czytaj więcej…

Fotorelacja z Konferencji połączonej z wizytą studyjną

Print Friendly, PDF & Email

18 października 2022 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym w Przechodach odbyła się Konferencja, która połączona była z wizytą studyjną w Twierdzy Osowiec, współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020        w ramach projektu współpracy:                           … czytaj więcej…

Fotorelacja z Pikniku “Smak na produkt i kulturę”

Print Friendly, PDF & Email

24 lipca w Szczuczynie na   Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur im. Jarosława  Augustowskiego odbył się Piknik „Smak na produkt i kulturę” współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu współpracy: „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” realizowanego w ramach poddziałania: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie    … czytaj więcej…

Wykonanie i montaż wiat turystycznych wraz z wyposażeniem

Print Friendly, PDF & Email

W ramach projektu współpracy pn.: „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”, na terenie objętym LSR Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, w miejscowościach:   Janczewo gmina Jedwabne  Przytuły gmina Przytuły  Bargłów Kościelny gmina Bargłów Kościelny  Boczki Świdrowo gmina Grajewo  Dołęgi gmina Szczuczyn  Wąsosz gmina Wąsosz  Pieńczykówek gmina Rajgród  … czytaj więcej…

PIKNIK “SMAK NA PRODUKT I KULTURĘ”-24.07.2022r.

Print Friendly, PDF & Email

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY  zaprasza na Piknik “Smak na produkt i kulturę”               Zadanie realizowane przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury w ramach projektu współpracy: „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata … czytaj więcej…

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego Rozeznania rynku w ramach projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”

Print Friendly, PDF & Email

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na kompleksową usługę organizacji Pikniku promującego produkty lokalne … czytaj więcej…

Zapytanie ofertowe w ramach projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Wojewodzin, dnia 5 kwietnia 2022 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zaprasza do złożenia oferty na kompleksową usługę organizacji Pikniku promującego produkty lokalne połączonego z dorobkiem kulturalnym pn.: “Smak na produkt i kulturę”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu współpracy: „Razem – ku … czytaj więcej…

Projekt współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”

Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury  oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” realizują projekt współpracy pn. „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” akr. „R-kLPP” Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez utworzenie infrastruktury oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców terenów realizacji LSR na temat rozwoju obszarów i promocji produktu … czytaj więcej…

Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy – „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”

Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w dniu 24 lutego 2022 roku podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy pn. „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i … czytaj więcej…

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego Rozeznania rynku w ramach projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”

Print Friendly, PDF & Email

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Rozeznania rynku w ramach projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wpłynęły 2 oferty. … czytaj więcej…

1 2
Skip to content