Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie ze statutem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury nowych członków przyjmuje Zarząd. Do LGD mogą przystąpić zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Ważne jest, aby podmioty te  zgadzały się z postanowieniami naszego statutu, a przede wszystkim mogły i chciały aktywnie wspierać realizację naszych działań.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przystąpieniem do naszej organizacji, prosimy o kontakt z nami. Pomożemy skompletować wymagane dokumenty. Informacji w tym zakresie udzielą Państwu również pracownicy urzędu z terenu Państwa miasta/gminy.

Formularze deklaracji członkowskich:

Deklaracja członkowska – sektor-publiczny

Deklaracja członkowska – sektor gospodarczy

Deklaracja członkowska – sektor-społeczny

Deklaracja członkowska – mieszkańcy