Print Friendly, PDF & Email

KRYTERIA WYBORU OPERCAJ
w
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027
. Kryteria wyboru operacji w ramach LSR LGD BDN na lata 2023-2027 -13.06.2024 r. (zamieszczono 17.06.2024 r.).PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI
w
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027
. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD BDN na lata 2023-2027 -13.06.2024 r (zamieszczono 17.06.2024 r.).PROCEDURY WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW
w
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027
. Procedury wyboru i oceny grantobiorców  w ramach LSR LGD BDN – 13.06.2024 r.(zamieszczono 17.06.2024 r.)
PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI POZAGRANTOWYCH
w
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2015-2022
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 07.11.2022 r. (zamieszczono 07.11.2022 r.)
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 29.03.2022 r. (zamieszczono 14.04.2022 r. )
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 23.11.2021 r. (zamieszczono 03.12.2021 r. )
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 30.03.2021 r. (zamieszczono 07.05.2021 r. )
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 20.11.2019 r. (zamieszczono 02.12.2019 r. )
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 09.10.2019 r. (zamieszczono 16.10.2019 r. )
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 18.10.2018 r. (zamieszczono 02.11.2018 r. )
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 11.01.2018 r. (zamieszczono 30.01.2018 r. )
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 15.11.2017 r. (zamieszczono 20.11.2017 r.)
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 29.06.2017 r. (UWAGA! Obowiązują wyłącznie w zakresie lokalnych kryteriów wyboru dotyczących EFRROW i EFRR)(zamieszczono 28.07.2017 r.)
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 01.02.2017 r. (zamieszczono 14.02.2017 r.);
Procedura wyboru i oceny operacji pozagrantowych 08.11.2016 r. (zamieszczono 14.12.2016 r.)
Procedura wyboru i oceny operacji pozagrantowych 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI GRANTOWYCH
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2015-2022
Procedura wyboru i oceny operacji grantowych 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)