Print Friendly, PDF & Email

Plan wydatków:
Plan wydatków na 2024 r. (zamieszczono 28.02.2024 r.).

Plan wydatków na 2023 r. (zamieszczono 28.02.2023 r.).

Plan wydatków na 2022 r. (zamieszczono 28.02.2022 r.)

Plan wydatków na 2021 r. (zamieszczono 23.02.2021 r.)

Plan wydatków na 2020 r. (zamieszczono 24.02.2020 r.)

Plan wydatków na 2019 r. (zamieszczono 27.02.2019 r.)

Plan wydatków na 2018 r. (zamieszczono 21.02.2018 r.)

Plan wydatków na 2017 r. (zamieszczono 03.04.2017 r.)Informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych:

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na funkcjonowanie biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury za 2023 r. (zamieszczono 28.02.2024 r.).

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na funkcjonowanie biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury za 2022 r. (zamieszczono 28.02.2023 r.).

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury za 2021 rok (zamieszczono 28.02.2022 r.).

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania  Biebrzański Dar Natury za 2020 rok.(zamieszczono 23.02.2020 r.)

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury za 2019 rok. (zamieszczono 24.02.2020 r.)

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury za 2018 r. (zamieszczono 27.02.2019 r.)

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania Lokalnej    Grupy Działania Biebrzański Dar Natury za 2017 r. (zamieszczono 21.02.2018 r.)

Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym LGD Biebrzański Dar Natury na dzień 31.12.2016 r. (zamieszczono 03.04.2017 r.)Zestawienia finansowe:

Zestawienie rzeczowo finansowe (zamieszczono 23.05.2016 r.)