Print Friendly, PDF & Email

W ramach realizowanego zadania publicznego przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przez okres 5-ciu miesięcy prowadzony był kurs tańca nowoczesnego dla uczniów Gimnazjum w Danówku. Zakupiono również stroje dla uczestników oraz na zakończenie zajęć dnia 25 czerwca 2014 roku zorganizowano “Gimnazjalny Dzień Kultury”.

Młodzież ucząca się w Gimnazjum w Danówku przygotowała prezentację multimedialną przedstawiającą twórczość Oskara Kolberga, Jana Karskiego oraz Jana z Dukli, a także stoiska patronów roku 2014, odbył się również spektakl na motywach dramatu W. Szekspira pt.: ,,Romeo i Julia‘’ przygotowany przez Mini Koło Teatralne pod opieką p. Anety Zaborowskiej oraz p. Marty Chrzanowskiej.

Na zakończenie wystąpił nowo utworzony zespół taneczny, który zachwycił swoim występem zgromadzonych rodziców i kolegów ze szkoły.