Print Friendly, PDF & Email

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT WSPÓŁPRACY

W dniu 24 sierpnia 2013 roku w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu odbyła się konferencja dotyczącą projektu współpracy pt.”PRZYJEDŹ, POZNAJ, POKOCHAJ…” –Transgraniczny projekt rozwoju turystycznego. Podczas konferencji odbyła się prezentacja naszej grupy oraz grup partnerskich projektu:
– Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska z siedzibą w Suchowoli,
– Lokalna Grupa Działania „Kalvaria” z siedzibą w Kalwari (Litwa),
– Partnerskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi na Dzukiji z siedzibą w Wilnie (Litwa).
Po konferencji wszyscy udali się na biebrzańskie sianokosy.
W dniu 25 sierpnia 2013r uczestniczyliśmy w Biebrzanskich Targach Wytwórczości i Sztuki Ludowej “Sto pomysłów dla Biebrzy”. Podczas targów na gości cze­kały sto­iska pełne swoj­skich wędlin, serów, chleba i regio­nal­nych napitków.

Spotkanie na zamku w Białogrądach

W dniu 25 sierpnia 2013 r. w ramach projektu “PRZYJEDŹ, POZNAJ, POKOCHAJ…” -Transgraniczny projekt rozwoju turystycznego uczestniczyliśmy w ognisku w Białogrądach. Towarzyszyli nam mieszkańcy oraz partnerzy projektu współpracy: Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska z siedzibą w Suchowoli, Lokalna Grupa Działania „Kalvaria” z siedzibą w Kalwari (Litwa), Partnerskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi na Dzukiji z siedzibą w Wilnie (Litwa). W zorganizowanym ognisku uczestniczyło ponad 50 osób. Niedzielnemu popołudniu w Białogrądach towarzyszyła muzyka oraz tańce litewskie. Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa Anny i Stanisława Bałdygi właścicielom zamku za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Wizyta LGD BDN na Litwie

W dniach 7-8 września 2013 r. gościliśmy u naszej litewskiej partnerskiej grupy – Lokalnej Grupy Działania Kalwaria, gdzie realizowaliśmy kolejne zadania w ramach międzynarodowego projektu współpracy pt: „Przyjedź, Poznaj, Pokochaj…” – Transgraniczny projekt rozwoju turystycznego.
W sobotę uczestniczyliśmy w konferencji „Międzynarodowa współpraca” podczas, której zapoznaliśmy się m.in. z perspektywą Leadera na Litwie w okresie 2014-2020. Następnie braliśmy udział w pochodzie przez miasto Kalvaria. Nasi rękodzielnicy oraz producenci produktów regionalnych mieli możliwość wystawienia się na targach. Na scenie podczas targów prezentowały się zespoły folklorystyczne, nasz region reprezentował zespół „Szczuczyniacy”. W niedzielę zwiedzaliśmy miejsca zrealizowanych projektów finansowanych z Leadera na terenie LGD Kalvarii.

Promocja projektu współpracy na targach w Wilnie

W dniach 24 – 26 stycznia 2014 r. w Litewskim Centrum Wystawowo-Kongresowe LITEXPO w Wilnie Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury wraz z partnerami Fundacją Biebrzańską, Lokalną Grupą Działania Kalvaria i Partnerskim Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi na Dzukiji, uczestniczyła w trzydniowych targach turystyki, rekreacji i sportu ADVENTUR 2014. Targi były istotnym wydarzeniem dla promocji międzynarodowego projektu współpracy pn:” Przyjedź, Poznaj, Pokochaj…” – Transgraniczny projekt rozwoju turystycznego a także doskonałą okazją do promocji projektu Lokalne Centra Obsługi Inwestora- Eastern European Gateway – Region Podlasie. Stoisko z broszurami, ulotkami, gadżetami i produktami regionalnymi z terenu „Polski Wschodniej” cieszyło się szerokim zainteresowaniem a także było świetnym miejscem do wymiany poglądów i doświadczeń producentów z Polski i Litwy.