Print Friendly, PDF & Email

Lista członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, którą tworzą członkowie reprezentujący następujące sektory: publiczny, społeczny, gospodarczy oraz mieszkańcy.


Sektor publiczny:
1.Gmina Grajewo
2.Gmina Rajgród
3.Gmina Wąsosz
4.Gmina Radziłów
5.Gmina Szczuczyn
6.Gmina Bargłów Kościelny
7.Gmina Jedwabne
8.Gmina Przytuły
9.Miasto Grajewo
10.Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
11.Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach
12.Szumska ElżbietaSektor społeczny:

1.Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem
2.Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym
3.Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”
4.Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie
5.Ochotnicza Straż Pożarna w Wąsoszu
6.Ochotnicza Straż Pożarna w Białaszewie
7.Ochotnicza Straż Pożarna w Rajgrodzie
8.Yacht Club „Arcus” w Łomży
9.Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi „Mediator”
10.Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radziłowskiej
11.Młodzieżowy Klub Sportowy Bargłów
12.Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa
13.Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
14.Szumska Wiktoria
15.Łepkowski RobertSektor gospodarczy:

1.Szumski Dariusz
2.Gryczkowska Anna
3.Gryczkowski Krzysztof Marcin
4.Kaczyńska Iwona
5.Dąbrowski Marek
6.Danielewski Krzysztof
7.Milewska Marzena
8.Spółdzielnia Inwalidów „SPINS”
9.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
10.Bajkowski Andrzej
11.Turżonek Mateusz
12.Yasam Sp. z o.z.
13.Niecikowska Emilia
14.Dachy Jeziorko Sp.zo.o.Sektor mieszkańcy:
1.Karwowska Zofia
2.Lipowska Edyta
3.Wiszowaty Artur Rafał
4.Jankowska Krystyna
5.Modzelewska Danuta
6.Szeszko Jacek
7.Żbikowski Grzegorz
8.Modzelewska Martyna
9.Klimaszewski Arkadiusz
10.Żebrowska Renata
11.Szklarzewska Halina
12.Marchiel Małgorzata
13.Kulik Izabela
14.Modzelewski Piotr
15.Marcinkiewicz Janusz Marian
16.Zańko Grzegorz Zbigniew
17.Grunwald Ewa
18.Trzciński Radosław
19.Odolecka Danuta
20.Kotarska Beata
21.Maciorowska Justyna
22.Maciorowski Łukasz Mariusz
23.Żbikowski Radosław
24.Gliniecka Anna
25.Zarzecki Michał
26.Szyc Katarzyna
27.Ekstowicz Maria
28.Konopka Krzysztof
29.Ajdyn Ewelina
30.Romaniuk Anna
31.Grunwald Krzysztof
32.Rogowski Marcin
33.Przestrzelska Regina
34.Mioduszewski Tomasz

Zaktualizowano wg. stanu na dzień 16.05.2024 r.
Zamieszczono dnia 16.05.2024 r.