Wyjazd studyjny do Niemiec w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

W dniach 31 lipiec – 4 sierpień 2018 roku przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  wzięli udział w wyjeździe studyjnym pn. „Odnawialne źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” do Niemiec w ramach projektu współpracy organizowanym wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” .

Wyjazd miał na celu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii, rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie OZE przez Lokalne Grupy Działania oraz zapoznanie uczestników z funkcjonującymi  instalacjami OZE na terenie Niemiec. Uczestnicy wyjazdu mogli poznać najnowsze osiągnięcia i rozwiązania z tego zakresu, a także utrwalić sieci kontaktów pomiędzy LGD a liderami OZE. Przedmiotem wyjazdu było zainspirowanie lokalnych liderów do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności przywiezionych z wyjazdu.Piknik Ekologiczny – Gmina Radziłów w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

W dniu 29 lipca 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Radziłowie uczestniczyliśmy w pikniku ekologicznym w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury ,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz Fundację Euronatur realizowany w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas pikniku zorganizowane zostały profesjonalne stanowiska eksperckie OZE, przy których zaprezentowano energię słońca, energię wiatru, energię wody. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać ze stołu multimedialnego z aplikacjami OZE, puzzli o tematyce OZE oraz wykazać się kreatywnością w malowaniu na sztalugach prac o tematyce OZE.

Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii.Piknik Ekologiczny – Gmina Grajewo w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

W dniu 28 lipca 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Rudzie uczestniczyliśmy w pikniku ekologicznym w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury ,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz Fundację Euronatur realizowany w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas pikniku zorganizowane zostały profesjonalne stanowiska eksperckie OZE, przy których zaprezentowano energię słońca, energię wiatru, energię wody. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać ze stołu multimedialnego z aplikacjami OZE, puzzli o tematyce OZE oraz wykazać się kreatywnością w malowaniu na sztalugach prac o tematyce OZE.

Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii.

 Piknik Ekologiczny – Gmina Wąsosz w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

W dniu 22 lipca 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Wąsoszu uczestniczyliśmy w pikniku ekologicznym w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury ,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz Fundację Euronatur realizowany w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas pikniku zorganizowane zostały profesjonalne stanowiska eksperckie OZE, przy których zaprezentowano energię słońca, energię wiatru, energię wody. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać ze stołu multimedialnego z aplikacjami OZE, puzzli o tematyce OZE oraz wykazać się kreatywnością w malowaniu na sztalugach prac o tematyce OZE.

Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii.

 Piknik Ekologiczny – Gmina Rajgród w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

W dniu 15 lipca 2018 roku na terenie Publicznego Przedszkola w Rajgrodzie uczestniczyliśmy w pikniku ekologicznym w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury ,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz Fundację Euronatur realizowany w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas pikniku zorganizowane zostały profesjonalne stanowiska eksperckie OZE, przy których zaprezentowano energię słońca, energię wiatru, energię wody. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać ze stołu multimedialnego z aplikacjami OZE, puzzli o tematyce OZE oraz wykazać się kreatywnością w malowaniu na sztalugach prac o tematyce OZE.

Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii.Piknik Ekologiczny – Gmina Szczuczyn w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”
W dniu 21 lipca 2018 roku na terenie Starego Parku w Szczuczynie uczestniczyliśmy w pikniku ekologicznym w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury ,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz Fundację Euronatur realizowany w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas pikniku zorganizowane zostały profesjonalne stanowiska eksperckie OZE, przy których zaprezentowano energię słońca, energię wiatru, energię wody. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać ze stołu multimedialnego z aplikacjami OZE, puzzli o tematyce OZE oraz wykazać się kreatywnością w malowaniu na sztalugach prac o tematyce OZE.

Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii.Piknik Ekologiczny – Gmina Bargłów Kościelny w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

W dniu 14 lipca 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym uczestniczyliśmy w pikniku ekologicznym w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury ,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz Fundację Euronatur realizowany w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas pikniku zorganizowane zostały profesjonalne stanowiska eksperckie OZE, przy których zaprezentowano energię słońca, energię wiatru, energię wody. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać ze stołu multimedialnego z aplikacjami OZE, puzzli o tematyce OZE oraz wykazać się kreatywnością w malowaniu na sztalugach prac o tematyce OZE.

Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii.Piknik Ekologiczny – Gmina Przytuły w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

W dniu 8 lipca 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Przytułach uczestniczyliśmy w pikniku ekologicznym w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury ,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz Fundację Euronatur realizowany w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas pikniku zorganizowane zostały profesjonalne stanowiska eksperckie OZE, przy których zaprezentowano energię słońca, energię wiatru, energię wody. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać ze stołu multimedialnego z aplikacjami OZE, puzzli o tematyce OZE oraz wykazać się kreatywnością w malowaniu na sztalugach prac o tematyce OZE.

Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii.Piknik Ekologiczny – Gmina Jedwabne w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

W dniu 7 lipca 2018 roku na terenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem uczestniczyliśmy w pikniku ekologicznym w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury ,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz Fundację Euronatur realizowany w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas pikniku zorganizowane zostały profesjonalne stanowiska eksperckie OZE, przy których zaprezentowano energię słońca, energię wiatru, energię wody. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać ze stołu multimedialnego z aplikacjami OZE, puzzli o tematyce OZE oraz wykazać się kreatywnością w malowaniu na sztalugach prac o tematyce OZE.

Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii.PODPISANIE UMOWY O WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁPRACY

8 marca 2018 r. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania “Kraina Mlekiem Płynąca ( koordynator projektu) oraz Energision Frankenwald eV podpisało Umowę Partnerską o wspólnej realizacji projektu współpracy.
Celem projektu “Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” jest promocja regionu partnerów pod względem wykorzystania potencjału regionu w przedmiocie odnawialnych źródeł energii oraz promocja regionów jako czystych ekologicznie.
Cele założone w projekcie wpisują się w cele LSR Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury i są bezpośrednio spójne z Celem ogólnym 2. Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD oraz Celem szczegółowym 2.1 Wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD, a także Przedsięwzięciem 2.1.2 Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych.PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

Dnia 23 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16 odbyło się spotkanie w sprawie podpisania listu intencyjnego pomiędzy Lokalną Grupą Działania Biebrzański Dar Natury reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Stanisława Szletera, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „ Kraina Mlekiem Płynąca” reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu Agnieszką Rutkowską oraz Energievision  Frankenwald reprezentowanym przez Martin Kastner.

Strony zadeklarowały zamiar współpracy w celu realizacji projektu planowanego do realizacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.