Print Friendly, PDF & Email

W dniach 17-18 czerwca 2021 roku w Pensjonacie Raj w Rajgrodzie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu pt. „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania” realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021.
W konferencji udział wzięli pracownicy biur oraz członkowie Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego, jak też przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Wdrażającej RLKS.
Podczas dwudniowej konferencji jej uczestnicy dokształcali się w zakresie  wdrażania RLKS oraz budowania kapitału społecznego i aktywizacji społeczności lokalnej.

Konferencja stworzyła możliwość wymiany dobrych praktyk pomiędzy LGD i zacieśnienia dalszej współpracy.
W dniu 27.05.2021 r. podpisaliśmy Umowę nr ROR-II/KSOW-N-9/2021 na realizację projektu pt „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej , w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021

Celem operacji jest zdobycie niezbędnej wiedzy przedstawicieli w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem RLKS jak też  z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej.

Okres realizacji projektu 01.05.2021 – 30.07.2021 r.

W ramach projektu zaplanowana jest dwudniowa Konferencja pn.: „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania”

Projekt realizuje Priorytet 6 PROW na lata 2014 – 2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Cel 4 KSOW na lata 2014-2020: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich i Działanie 4 KSOW na lata 2014-2020: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych:  33 500,96 zł.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.