Komunikat dotyczący naboru nr 1/2021 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – obowiązujący od 06.08.2021 r. tj. od dnia opublikowania.

wpis w: EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków – Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. W ramach załącznika wydzielono wzór deklaracji dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Uzasadnienie: Zmiana … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 1/2021 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 1/2021 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej … czytaj więcej…

Informacja dotycząca doradztwa w ramach ogłoszonego naboru 1/2021-Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

wpis w: EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, iż ze względu  na stan zagrożenia epidemiologicznego, w trosce o zachowanie wszelkich zasad ostrożności, doradztwo będzie udzielane po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura na konkretną datę i godzinę.  Osoby korzystające z doradztwa osobiście w biurze LGD proszone są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj. posiadanie maseczki oraz dezynfekcję … czytaj więcej…

Nabór nr 1/2021 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 1/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. Zwiększenie uczestnictwa osób … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naboru nr 7/2020 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – obowiązujący od 05.01.2021 r. tj. od dnia opublikowania.

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Komunikat dotyczący zmiany zapisów załącznika do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD,   tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ załącznik nr 5 do … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 7/2020 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 7/2020 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej … czytaj więcej…

Informacja dotycząca doradztwa w ramach ogłoszonych naborów 7/2020, 8/2020, 9/2020

Print Friendly, PDF & Email

Ze względu  na stan zagrożenia epidemiologicznego, w trosce o zachowanie wszelkich zasad ostrożności, doradztwo będzie udzielane po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura na konkretną datę i godzinę.  Osoby korzystające z doradztwa osobiście w biurze LGD proszone są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj. posiadanie maseczki oraz dezynfekcję rąk po … czytaj więcej…

Nabór nr 7/2020 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności– zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 7/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. Zwiększenie uczestnictwa … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 1/2020 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2020 w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naboru nr 15/2019 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obowiązujący od dnia 14.01.2020 r. (tj. od dnia opublikowania)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania informuje, iż decyzją Instytucji Zarządzającej  zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD tj., Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach typu projektów nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości … czytaj więcej…

1 2 3 4 8
Skip to content