Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027

wpis w: Aktualności, Opracowanie LSR 2023-2027
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącym uzupełnienia braków, usunięcia uchybień w załączeniu przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.  PROJEKT LSR LGD BDN do konsultacji Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze … czytaj więcej…

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 złożona w Urzędzie Marszałkowskim

wpis w: Aktualności, Opracowanie LSR 2023-2027
Print Friendly, PDF & Email

Po wielu miesiącach pracy nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 dokument trafił w dniu 7 czerwca 2023 r. do oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.  Dziękujemy serdecznie wszystkim mieszkańcom, przedstawicielom gmin członkowskich za udział w spotkaniach, wypełnienie ankiet, fiszek projektowych za całe zaangażowanie w przygotowanie LSR. … czytaj więcej…

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo, Lokalna Grupy Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż dobiega końca praca nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027. Razem wypracowaliśmy kierunki rozwoju oraz stworzyliśmy wieloletni plan działania na rozwój naszego obszaru. W związku z powyższym zapraszamy do konsultacji społecznych projektu Lokalnej Strategii … czytaj więcej…

Print Friendly, PDF & Email

W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027, Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zaprasza na konsultacje poszczególnych rozdziałów Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje odbywać się będą w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury od poniedziałku do … czytaj więcej…

Ankieta dla mieszkańców terenu objętego LSR LGD Biebrzański Dar Natury

wpis w: Aktualności, Opracowanie LSR 2023-2027
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety (link poniżej) i wskazanie metod komunikacji ze społecznością lokalną oraz metod monitoringu podczas wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. https://ankieta4.omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5a541fed&b=bcf41a92b&c=39f60c4a&d=4 Ankieta opracowana w ramach poddziałania 19.1 “Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania“Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego … czytaj więcej…

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

wpis w: Opracowanie LSR 2023-2027
Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 … czytaj więcej…

Ankieta dla osób do 25 roku życia

wpis w: Opracowanie LSR 2023-2027
Print Friendly, PDF & Email

LGD Biebrzański Dar Natury pracuje nad Lokalną Strategią Rozwoju na nową perspektywę finansową 2023-2027. Dane statystyczne pokazują iż nasz cały obszar boryka się z wyludnieniem, starzeniem się społeczeństwa oraz odpływem ludzi młodych. Prosimy o poświęcenie kilku minut i wypełnienie poniższej ankiety. Chcielibyśmy w naszej strategii ująć operacje na … czytaj więcej…

wpis w: Opracowanie LSR 2023-2027
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,  w związku z przygotowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027 chcemy poznać Państwa zdanie o projektach społecznych, na których realizację chcieliby Państwo uzyskać od nas grant (kwota max. do 50 tyś.). Przedstawione w niej zakresy wsparcia wynikają z dostępnych w … czytaj więcej…

Relacja ze spotkań konsultacyjnych

wpis w: Aktualności, Opracowanie LSR 2023-2027
Print Friendly, PDF & Email

W ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury przeprowadziliśmy cykl spotkań. Spotkania poświęcone były w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, … czytaj więcej…

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

wpis w: Aktualności, Opracowanie LSR 2023-2027
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących możliwości współpracy i pozyskiwania środków finansowych w perspektywie finansowej 2023 – 2027 w ramach opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy … czytaj więcej…

1 2 3
Skip to content