Print Friendly, PDF & Email

Z A R Z Ą D

1.Grzegorz Górski- Prezes
2.Marcin Wileński- Wiceprezes
3.Tomasz Krukowski – Skarbnik
4.Krzysztof Milewski – Członek zarządu
5.Adrian Arasimowicz – Członek zarządu
6.Kazimierz Ramotowski – Członek zarządu
7.Adam Mariusz Niebrzydowski – Członek zarządu
8.Radosław Wawiórko – Członek zarządu
9.Maciej Paweł Bednarko- Członek zarządu
10.Wiktoria Szumska – Członek Zarządu
11.Krzysztof Danielewski – Członek Zarządu

R A D A

1.Mieczysław Gisztarowicz – Przewodniczący
2.Edyta Lipowska – Wiceprzewodniczący
3.Bogusław Ramotowski – Sekretarz
4.Mariola Sobiech – Członek
5.Dariusz Szumski – Członek
6.Danuta Modzelewska – Członek
7.Andrzej Bajkowski – Członek
8.Paweł Kierzkowski – Członek
9.Elżbieta Szumska – Członek
10.Sebastian Kleszczewski – Członek

K O M I S J A   R E W I Z Y J N A

1.Zofia Karwowska – Przewodniczący
2.Renata Żebrowska – Wiceprzewodniczący
2.Janusz Marian Marcinkiewicz – Członek
3.Artur Rafał Wiszowaty – Członek

Zaktualizowano wg. stanu na dzień 27.05.2024 r.
Zamieszczono dnia 27.05.2024 r.