Print Friendly, PDF & Email

Z A R Z Ą D

1.Stanisław Szleter – Prezes
2.Czesław Ołdakowski – Skarbnik
3.Artur Kuczyński – Wiceprezes
4.Krzysztof Milewski – Członek zarządu
5.Ireneusz Gliniecki – Członek zarządu
6.Kazimierz Ramotowski – Członek zarządu
7.Adam Niebrzydowski – Członek zarządu
8.Radosław Wawiórko – Członek zarządu
9.Dariusz Latarowski – Członek zarządu
10.Wiktoria Szumska – Członek Zarządu

R A D A

1.Mieczysław Gisztarowicz – Przewodniczący
2.Edyta Lipowska – Wiceprzewodniczący
3.Bogusław Ramotowski – Sekretarz
4.Mariola Sobiech – Członek
5.Dariusz Szumski – Członek
6.Danuta Modzelewska – Członek
7.Andrzej Bajkowski – Członek
8.Paweł Kierzkowski – Członek
9.Elżbieta Szumska – Członek
10.Sebastian Kleszczewski – Członek

K O M I S J A   R E W I Z Y J N A

1.Zofia Karwowska – Przewodniczący
2.Maria Fliszewska –Wiceprzewodniczący
3.Janusz Marian Marcinkiewicz – Członek
4.Artur Rafał Wiszowaty – Członek