Print Friendly, PDF & Email

Gmina Bargłów Kościelny

Jezioro Dreństwo- leżące na terenie Pojezierza Mazurskiego. Jezioro leży w strefie krajobrazu nizinnego, pagórkowatego pojeziernego, przechodzącego od południowego krańca w krajobraz sandrowy pojezierny. Przez jezioro przepływa rzeka Jegrznia. Powierzchnia jeziora to 504 ha. Jest to dość głębokie jezioro, ponieważ jego średnia głębokość to około 8,5 m. Głębokość maksymalna jeziora 25 m. Jezioro jest akwenem rynnowym o długości 7 km i szerokości 1,5 km. Brzegi jeziora są niskie, odkryte, tylko w części południowej zalesione. Brzegi są porośnięte częściowo trzciną. Linia brzegowa mało urozmaicona. Występuje tu duża ilość roślinności zanurzonej. Na jeziorze jest duża wyspa, otoczona trzciną. W jeziorze żyją duże szczupaki i piękne okonie. Cały wschodni brzeg jeziora to świetne łowisko. Nad jeziorem znajduje się baza wypoczynkowa: Ośrodek wypoczynkowy „Relaks” w Rybczyźnie/Budach, Ośrodek Kolonijno-Obozowy T.P.D. w Woźnejwsi oraz prywatne domki letniskowe.


Plebania- jest murowana w formie dworku wybudowana w 1908 roku. W czasie ostatniej wojny służyła jako siedziba żandarmerii niemieckiej. Piwnice plebanii wykorzystywano jako tymczasowe więzienie. Od tego czasu aż do dziś służy za mieszkanie kolejnym bargłowskim proboszczom.


Pomnik ku czci poległych Bargłowian- pomnik ku czci Bargłowian poległych w walkach wyzwoleńczych w latach 1918-1920 został wystawiony za pieniądze mieszkańców wsi wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Wykonał go w kamieniu miejscowy kamieniarz, niejaki Dziarnowski.


Kanał Augustowski- jest unikalnym obiektem zabytkowo – turystycznym, dziełem sztuki inżynierskiej z pierwszej połowy XIX wieku. W zachodniej części naszej gminy znajduje się jego kilkunastokilometrowej długości odcinek wraz ze śluzą Borki.


Kapliczka słupowa- Kapliczka słupowa z figurą św. Jana Nepomucena ufundowana przez Jana Karpio na przełomie XIX i XX wieku. Kilkadziesiąt lat temu przy kapliczce modlono się podczas obchodu pól oraz zatrzymywano kondukty pogrzebowe przed wejściem do kościoła.


Młyn- z połowy XX wieku.