Print Friendly, PDF & Email

Planuje się organizację:
– 9 imprez plenerowych na terenie gmin członkowskich LGD,
– 9 potkań informacyjnych połączonych z warsztatami rękodzieła.