Print Friendly, PDF & Email

Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny

Beneficjent: Gmina Bargłów Kościelny
Opis:
Projekt zakładał zakup i montaż 90 sztuk kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny. Dzięki realizacji projektu został osiągnięty zakładany cel tj. poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Bargłów Kościelny.
Termin realizacji: 04.09.2017 r. – 31.05.2018 r.