Print Friendly, PDF & Email

“Full Bet- posadzki nie tylko przemysłowe” Paweł Markowski

Beneficjent: Paweł Markowski

Cel operacji: Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze LGD i utworzenie jednego miejsca pracy poprzez samozatrudnienie oraz jego utrzymanie.
Opis: Operacja pn. “Full Bet- posadzki nie tylko przemysłowe” Paweł Markowski miała na celu podjęcie działalności gospodarczej poprzez samozatrudnienie a następnie zakup narzędzi.
Firma wykonuje usługi posadzek czy stropów w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i inwentarskich na terenie całej polski.