Print Friendly, PDF & Email

Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka-Piekutowo

Beneficjent: Gmina Bargłów Kościelny
Opis:
Przedsięwzięcie polegało na przebudowie drogi gminnej Nr  102863B Bargłówka-Piekutowo na długości 1,55 km. W ramach wykonanego zadania droga uzyskała nawierzchnie bitumiczną o utwardzonych zjazdach i poboczach. Na całym odcinku uregulowano odwodnienie w postaci  przydrożnych rowów. Zmontowano oznakowanie drogowe w celu poprawy bezpieczeństwa. Miejsce realizacji operacji odbyło się na terenie wiejskim. Dzięki realizacji operacji osiągnęliśmy zakładany cele takie jak lepsza dostępność i atrakcyjność infrastruktury LGD oraz zwiększenie odstępności mieszkańców zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości życia i dziedzictwa kulturowego.
Termin realizacji: 14.02.2018 r. – 31.10.2018 r.