Print Friendly, PDF & Email

 Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo

Beneficjent: Gmina Grajewo

Opis: Zakres projektu obejmował zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych oraz zakup dokumentacji technicznej.
Łącznie 112 kolektorów słonecznych z podziałem na:
– zestaw na 2 płyty – 27 gospodarstw domowych;
– zestaw na 3 płyty –78 gospodarstw domowych;
– zestaw na 4 płyty – 7 gospodarstw domowych.

Wartość dofinansowania: 726 129,23 zł
Wartość całkowita: 1 219 668,75 zł