Print Friendly, PDF & Email

Przebudowa drogi gminnej Nr 142516B w miejscowości Kapice

Beneficjent: Gmina Grajewo

Opis: W ramach projektu została wykonana przebudowa drogi gminnej  o długości 780 m i szerokości 5,5 m w miejscowości Kapice. Przebudowa drogi przewidywała rozbiórkę starej nawierzchni przy skrzyżowaniu z drogą powiatową, wykonanie koryta pod nową konstrukcję drogi oraz wykonanie docelowej konstrukcji jezdni, poboczy oraz regulację wysokościową zasuw i zaworów infrastruktury technicznej.

Wartość dofinansowania: 220 586,00  zł

Wartość całkowita: 356 144, 57  zł