image_pdfimage_print

Wzrost jakości oferty edukacyjnej SP w Białaszewie

Beneficjent: Gmina Grajewo

Opis:
Gmina Grajewo zrealizuje projekt skierowany do 60 uczniów oraz 13 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Białaszewie. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu uczniowie mają szansę rozwinąć kompetencje kluczowe, nauczyć się, jak być bardziej przedsiębiorczymi i kreatywnymi.
Zakupiono wyposażenie szkolnych pracowni – sprzęt informatyczny, co pozwoli też na rozwijanie kompetencji cyfrowych wszystkich uczestników projektu. Wniosek złożony został do biura Lokalnej Grupy Działania Biebrański Dar Natury w odpowiedzi na nabór nr 20/2017. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Wartość projektu: 76 637,50 zł
Wartość dofinansowania: 72 637,50 zł

Termin realizacji: od 01.08.2019 r. do  31.12.2020 r.